Aktuality

Výjazdové zasadnutie Predsedníctva SAV v Košiciach

17.1.2020, otvorené 531-krát

 

Prvé tohtoročné zasadnutie Predsedníctva SAV sa konalo vo štvrtok 16. januára v Košiciach. 

Na svojom výjazdovom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo v Pavilóne materiálových vied SAV na Watsonovej ulici, sa Predsedníctvo SAV pod vedením predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka okrem iného zaoberalo rozpisom rozpočtu rozpočtovej kapitoly SAV na rok 2020 i návrhom postupu pri schvaľovaní projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce financovaných zo zdrojov SAV. Prerokovalo a schválilo tiež zámer novej projektovej schémy s názvom Impulz, ktorej hlavným cieľom je stimulovať vznik novej generácie vedeckých lídrov v Slovenskej akadémii vied. Pôjde o päťročné granty, ktoré umožnia pokryť personálne náklady, bežné výdavky aj menej nákladnú infraštruktúru. Takto podporení vedci a nimi vytvorené tímy by mali priniesť nové výskumné témy v súlade s najnovšími trendmi vo svetovom výskume. „Tomu budú zodpovedať aj nároky na kvalitu projektov a samotných uchádzačov, ktorí musia preukázať dosiahnuté špičkové výsledky a schopnosť samostatného rozvoja celého tímu. V prvom kole sa predpokladá výber asi piatich projektov, ktorých kvalitu posúdi medzinárodný panel,“  priblížil nový zámer podpredseda SAV prof. Peter Samuely.

(kč)

Foto: Katarína Čižmáriková

Príloha

Predsedníctvo SAV zasadalo v Košiciach
Príloha

Celkový pohľad