Aktuality

Štartuje štvrtý ročník súťaže L’Oreál-UNESCO Pre ženy vo vede

13.1.2020, otvorené 579-krát

 

Aj v tomto roku organizujú spoločnosť L'Oréal v spolupráci s UNESCO, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity už štvrtý ročník slovenskej edície unikátneho programu na podporu mladých a nádejných vedkýň L'Oréal-UNESCO For Women in Science, ktorý už 20 rokov podporuje talentované vedkyne po celom svete. Dve vybrané slovenské vedkyne si rozdelia sumu desaťtisíc eur na podporu ich profesionálnej kariéry.

Podmienky účasti:

 • slovenské štátne občianstvo;
 • titul PhD.;
 • venovanie sa vedeckej činnosti;
 • výskum v oblasti vied o živej alebo neživej prírode, chemických alebo fyzikálnych vied;
 • výskum sa musí konať v Slovenskej republike;
 • vek do 45 rokov (vrátane) v čase uzatvorenia prihlášok;
 • registrácia sa uskutočňuje výlučne elektronicky do 31. marca 2020. Registrovať sa možno TU.

Potrebné dokumenty na registráciu do súťaže:

 • kompletne vyplnený registračný formulár;
 • kópia diplomu PhD.;
 • odborný životopis v anglickom jazyku;
 • zoznam publikácií a citácií podľa Web of Science/Scopus;            
 • zoznam najlepších publikácií a krátke vyjadrenie žiadateľky v anglickom jazyku o význame v nich publikovaných výsledkoch;
 • opis navrhovaného výskumu na ďalších 12 mesiacov po udelení ocenenia v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu dve strany;
 • odporúčanie nadriadeného vedeckého pracovníka alebo vedúceho vedeckej inštitúcie, kde sa bude projekt realizovať (v anglickom jazyku);
 • motivačný list v maximálnom rozsahu jednej strany v anglickom jazyku;
 • vyplnený prihlasovací formulár.

Vyhodnotenie súťaže

Prihlášky bude posudzovať expertná porota, ktorá vyberie 12 finalistiek. Tie budú prezentovať svoj projekt pred porotou v júni 2020 v priestoroch Slovenskej akadémie vied. Na základe prezentácií vyberie porota dve víťazky, z ktorých každá získa výhru päťtisíc eur na podporu výskumu. Víťazky ocenenia na galavečere, ktorý sa uskutoční v septembri 2020.

Pravidlá súťaže a ďalšie informácie nájdete TU. (r)

Foto: David Duduc

Príloha

Minuloročné víťazky Mgr. Martina Gáliková, PhD., a RNDr. Vlasta Demečková, PhD.