Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na poslednú tohtoročnú kaviareň SAVinci

Pozvánka na SAVinci: Prečo nie je dedo Mráz žena?

17. 12. 2019 | zhliadnuté 809-krát

Vážne, no aj s predvianočným nadhľadom budeme hovoriť v poslednej tohtoročnej vedeckej kaviarni SAVinci o rodových stereotypoch. Téma decembrovej kaviarne znie Prečo nie je dedo Mráz žena a stretneme sa netypicky 18. decembra už o 17. h v Kongresovej sále Westend Plazza.

Dozviete sa, aké sú problémy žien (nielen) v slovenskej vede, o rodových stereotypoch, nerovnakom zastúpení mužov a žien či zosúladení pracovného, rodinného a osobného života, aké riziká prinášajú rodové stereotypy do sexuálnych interakcií a v akej genderovej konštelácii dnes žijeme v Európe – v kontraste k veľkému svetu. Zistíte tiež, čo znamená sklený strop.

No nielen to. Prednášať sa bude aj o spisovateľke Frances Marion, herečke Olive Thomas a ich rebelskom džezovom feministickom filme The Flapper z roku 1920.

A aby sme boli aj pri rečníckom stole rodovo vyvážení, prednášať budú sociologička PhDr. Silvia Porubänová, riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny a doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., z Ústavu sociálnej komunikácie SAV.

Aj predvianočná SAVinci má pripravené sprievodné podujatie. Privítame dídžejku a hudobníčku Matiu Lenickú známu aj ako B-komplex.

Príďte si s nami užiť predvianočný čas! (an)