Aktuality

Rok 2020 aj v znamení výročia J. A. Komenského

Vložil(a): S. Ščepán, 10.12.2019, videné 329-krát

Srdečné, konštruktívne aj podnetné bolo v utorok stretnutie predsedu Slovenskej akadémie vied profesora Pavla Šajgalíka s veľvyslancom Holandského kráľovstva na Slovensku Henkom Cor van der Kwastom.

Predmetom pracovného stretnutia bolo hľadanie možností vedeckej spolupráce inštitúcií v oboch krajinách a iniciovanie konkrétneho podujatia, prípadne podujatí pri príležitosti 350. výročia úmrtia humanistu, filozofa, politika, pedagóga a učenca Jana Amosa Komenského (* 28. marec 1592, Slovácko – † 15. november 1670, Amsterdam). Komenský sa koncentroval na zmysel všetkého bytia. Jeho filozofiou bola myšlienka harmónie, ktorá ovláda vesmír. Už vo svojom čase presadzoval povinnú školskú dochádzku pre každé dieťa. Podľa jeho predstáv malo byť vzdelanie prístupné všetkým, bez rozdielu sociálneho pôvodu a pohlavia.Okrem iného poukazoval na protrebu názorového učenia, na postupy od jednoduchého k zložitejšiemu, na princíp "škola hrou". 

Po porážke stavovského povstania (1621) sa musel ako kazateľ Jednoty bratskej skrývať na rôznych miestach až sa uchýlil do exilu do poľského Lešna. Po vypálení Lešna v čase švédsko-poľskej vojny žil od roku 1656 najmä v Amsterdame. Aj preto prichádza Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva s iniciatívou pripraviť v súčinnosti so SAV spomienkové podujatie, prípadne vedeckú konferenciu o živote a diele Jana Amosa Komenského. Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva sa usiluje o posilnenie bilaterálnej spolupráce so Slovenskom v politickej, hospodárskej, sociálnej aj kultúrnej oblasti. (spn)

Foto: Marcel Matiašovič

  

 

Príloha

Predseda SAV prof. P. Šajgalík prijal H.C.Kwasta.
Príloha

Henk Cor van der Kwast, veľvyslanec Holandského kráľovstva na Slovensku.