Aktuality

Veda v divadle tentoraz s astronómom a archeológom

Vložil(a): A. Nozdrovická, 9.12.2019, videné 283-krát

Umenie je veda – aj veda je umenie. V duchu tohto slovného spojenia odštartovala Slovenská akadémia vied v spolupráci s Divadelným ústavom v júni tohto roka nový projekt Veda v divadle.

Formou diskusií sa chcú vedci v umeleckom priestore priblížiť verejnosti a rozprávať o vede zrozumiteľne, jednoducho, s dávkou humoru a, samozrejme, s prepojením na umenie. Pod moderátorským vedením Miloslava Jurániho vystupujú v diskusií vždy dvaja vedci z rôznych oblastí výskumu.

Pozývame na ďalšiu diskusiu, ktorá sa uskutoční už zajtra, v utorok 10. decembra o 19. h v Štúdiu 12 Divadelného ústavu na Jakubovom námestí v Bratislave. Hosťami ďalšieho vydania budú: Aleš Kučera z Astronomického ústavu SAV, ktorý je zároveň členom Predsedníctva SAV, a Karol Pieta, zástupca riaditeľa Archeologického ústavu SAV.

PhDr. Karol Pieta, DrSc., je významnou vedeckou osobnosťou s medzinárodným presahom. Špecializuje sa na stredoeurópsku archeológiu doby laténskej, rímskej a sťahovanie národov, včasný stredovek, experimentálnu archeológiu a počiatky kresťanstva. Je autorom 235 publikácií, z ktorých deväť sú významné monografie. V roku 2016 získal Cenu za vedu a techniku v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky. Bol pri mnohých výnimočných objavoch v archeológii.

Astrofyzik RNDr. Aleš Kučera, CSc., je členom Predsedníctva Slovenskej akadémie vied. Vyštudovaný astronóm a astrofyzik pracuje od roku 1981 na Oddelení fyziky Slnka v Tatranskej Lomnici. V rokoch 2009 – 2017 bol riaditeľom Astronomického ústavu SAV. Jeho odborné zameranie je astrofyzika, slnečná fyzika, výskum slnečnej atmosféry, výskum slnečných erupcií a vzťahov Slnko – Zem. (r)

Foto: archív

 

Príloha

logo SAV