Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Zo stretnutia predstaviteľov akadémií vied z regiónu Vyšehradskej štvorky

Šesť akadémií vied vytvára spoločnú platformu

21. 11. 2019 | zhliadnuté 866-krát

V dňoch 14. – 15. novembra 2019 sa vo Viedni konalo stretnutie predstaviteľov akadémií vied z regiónu Vyšehradskej štvorky, ku ktorým sa pripojili aj kolegovia z Rakúska a Slovinska. Účastníci rokovaní ocenili vzájomnú spoluprácu, zhodnotili situáciu v oblasti vedy a výskumu v jednotlivých krajinách a dohodli sa na ďalšom  spoločnom postupe.

„Jedným zo záverov tohto rokovania je konštatovanie, že minimálne krajiny V4 nie sú dostatočne úspešné pri získavaní projektov v rámci programu Horizon 2020 a rovnaká obava bola vyjadrená aj z nasledujúceho programovacieho obdobia, na ktoré sa pripravuje schéma Horizont Europe. Preto sme sa všetci spolu rozhodli, že založíme platformu, ktorá by mala vystupovať spoločne vo vzťahu k Európskej komisii. Mala by byť schopná formulovať požiadavky akadémií vo vzťahu k novým výzvam, ktoré sa plánujú práve schéme v Horizont Europe tak, aby tie výzvy reflektovali stav a potreby nášho regiónu. Očakávame, že vďaka tomuto kroku budú naše krajiny v tejto schéme úspešnejšie,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.

Prvé stretnutie vznikajúcej platformy je plánované na jar budúceho roka v Bruseli, kde bude mať platforma spoločné vystúpenie. Počas neho by mali byť sformulované konkrétne požiadavky na Európsku komisiu.

Každoročne majú možnosť vystúpiť pred predsedami akadémií vied aj mladí vedeckí pracovníci, ktorí prezentujú výsledky svojho výskumného projektu a následne odpovedajú na otázky odborníkov. Slovenskú akadémiu vied zastupoval na stretnutí vo Viedni Andrej Herzán z Fyzikálneho ústavu SAV, ktorý prednášal na tému Kvantové systémy. 

Monika Hucáková

Foto: ÖAW/Elia Zilberberg