Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Titulný obrázok

V Košiciach udivovali blesky i potkany

13. 11. 2019 | zhliadnuté 663-krát

V uliciach v okolí ústavov SAV, ktoré sú roztrúsené po celých Košiciach, bol po celý prvý novembrový týždeň zvýšený pohyb žiakov základných a stredných škôl. SAV pre nich otvorila dvere dokorán v rámci Týždňa vedy a techniky.   

Každý deň sa niečo dialo, nebolo v silách jedného človeka stihnúť všetko vidieť a popočúvať, vyskúšať si vlastnými rukami a očami zaujímavosti vedeckej práce. Ústavy SAV neponechali nič náhode a zodpovední zamestnanci už týždne vopred oslovovali dlhodobejšie spolupracujúce školy, vedúcich záujmových krúžkov, účastníkov predmetových olympiád, ale i sólo zvedavcov. Pomyselný úvodný gong tohtoročného Týždňa vedy a techniky v Košiciach zaznel v Ústave fyziológie hospodárskych zvierat CBV SAV na Šoltésovej ulici, kde jeho riaditeľ prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc., privítal študentov maturitného ročníka Evanjelického gymnázia J. A. Komenského a predstavil im hlavné ciele výskumu. Maturanti sa rozdelili do skupín a prehliadli si laboratóriá oddelenia vývinovej fyziológie i mikrobiálnej genetiky.

V spoločnej budove na Šoltésovej 4 – 6 v Košiciach sídli aj Neurobiologický ústav BMC SAV, kde bolo rušno na druhý deň. Úvodné slovo mal RNDr. Ján Gálik, CSc., vedecký riaditeľ ústavu. Návštevníci, stredoškolákov nevynímajúc, si to považujú, že ich víta šéf. „Pre mňa je to samozrejmé, veď medzi nimi sú aj niektorí naši budúci kolegovia,“ skonštatoval J. Gálik, ktorý si ako známy popularizátor vedy a aj lektor uvedomuje význam objasňovania tajomstiev výskumu a práce vedcov širokej verejnosti. „Na našom výskumnom pracovisku sa zameriavame hlavne na štúdium mechanizmov poškodenia nervového systému spôsobeného ischémiou, teda nedostatočným krvným zásobením, alebo traumou, poranením, s cieľom znížiť ich dôsledky,“ povedal na úvod a pozval ich na prehliadku jednotlivých pracovísk, keďže dobre vie, že z názorných ukážok i možnosti čo-to si vlastnoručne vyskúšať si stredoškoláci najviac zapamätajú. Pre priestorové možnosti boli rozdelení do skupín, každej sa ujala niektorá z doktorandiek a odviedla ich do operačnej miestnosti pre prácu s malými laboratórnymi zvieratami, ďalej na histológiu a tiež do testovacej miestnosti, v ktorej sa zameriavajú na pozorovanie a vyhodnocovanie správania sa experimentálnych zvierat  v rôznych  podmienkach. V piatich hodinových cykloch sa u neurobiológov vystriedali gymnazisti z Košíc i Moldavy nad Bodvou.   

Šancu bližšie nazrieť do vedeckých laboratórií využili popri košických školákoch aj ich rovesníci z iných miest Košického i Prešovského kraja. V Parazitologickom ústave SAV privítali žiakov Gymnázia P. Horova v Michalovciach na prednáškach o parazitoch a ich tajomnom svete i o pásomniciach, na spoločný Magnetický a materiálový deň SAV pricestovali mladí Prešovčania, gymnazisti z Levoče i Trebišova aj zo ZŠ s VJM Buzica – Alapiskola. Zo spoločného Dňa otvorených dverí v Ústave experimentálnej fyziky SAV a Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach sa stal doslova hit. „Mala som myšlienku inovovať obľúbený vedecký brloh. Čo tak pozvať školákov nie do výmenníka, ale k nám do ústavu?“ zverila sa RNDr. Mária Zentková, CSc., z ÚEF SAV, ktorá si už balila kufre na cestu do Bratislavy, kde si o dva dni prevzala z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej tohtoročnú cenu vedy a techniky v kategórii Popularizátor vedy za dlhoročnú prácu v oblasti popularizácie vedy prostredníctvom formátov Pastelková fyzika, Krotitelia myšlienok a najmä Vedeckých brlohov. „Spojili sme sa s tímom Zábavnej prvouky na čele s Ing. Alexandrou Kovalčíkovou, PhD., z Ústavu materiálového výskumu SAV a slovo dalo slovo, nápad sme v utorok 5. novembra realizovali. Väčšinu laboratórií máme v dvoch spoločných prepojených budovách, tak sme k elektrickej show Homage Nicola Tesla a k hodine prvouky pridali aj návštevy rôznych laboratórií.“  Vďaka bohatému mailinglistu a  sociálnym sieťam boli ponúkané kapacity naplnené za dva dni. Pre mnoho škôl už voľný termín nebol. Nabudúce. Organizátori vedeckého brloha ponúkli ešte jednu šancu – prezentáciu o pohnutom živote vedca Nicolu Teslu, ktorý rozsvietil našu zemeguľu, spojenú s efektnými pokusmi s jeho cievkami zorganizovali aj v piatok 8. novembra v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove. Pokusy Pána bleskov, ktoré predvádzal Jakub Tejiščák, zaujali každého účastníka. Mládež pri nich zabudla aj na svoje smartfóny...

Prednášku a testy na osvedčenú tému Pripravte sa na svet práce si vyžiadali stredoškoláci z elektrotechnickej priemyslovky, ktorá s psychológmi zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV v Košiciach spolupracuje v tejto oblasti už niekoľko rokov.             

Na viac dní si rozložili aktivity v Detašovanom pracovisku Matematického ústavu SAV v Košiciach. V priestorovo obmedzených podmienkach sa postupne vystriedali žiaci z viacerých košických gymnázií. Záujem škôl o návštevu u matematikov si vyžiadal paralelné prednášky v dvoch seminárnych miestnostiach. Doc. RNDr. Roman Frič, DrSc., predstavil matematiku ako dobrý nástroj na lepšie porozumenie sveta okolo nás,  Ing. Michal Hospodár, PhD.,  vysvetľoval pojem algoritmu, dotkol sa zložitosti a známeho NP versus P problému. Mgr. Peter Mlynárčik, PhD., poukázal na matematiku v hre, ale aj hru v matematike. Na niekoľkých jednoduchých problémoch, ako napríklad kreslenie obrázkov jedným ťahom, ukázal dôležitosť matematickej reči aj v na prvý pohľad otázkach vzdialených matematike. Dotkol sa aj strategických hier ako NIM, hádanie čísla v intervale alebo pripočítavanie čísel do 100. V rámci Týždňa vedy a techniky sa konal tiež tradičný Matematický krúžok, ktorý pracuje už šiesty rok. Slova, či skôr čísel, sa tentoraz ujal jeho člen Martin Andričík, študent Gymnázia na Poštovej v Košiciach (ktoré podľa rebríčka INEKO patrí dlhodobo medzi najlepšie gymnáziá na Slovensku – pozn. aut.), ktorý predviedol niekoľko zaujímavých úloh z matematických olympiád.

Záverečnou aktivitou tohtoročného Týždňa vedy a techniky v Košiciach bol v stredu 13. novembra výjazd vedeckých pracovníčok z Ústavu geotechniky SAV medzi žiakov ZŠ Krosnianska 4 v Košiciach, ktorá má už vyše 20 rokov triedy pre nadané deti a podľa INEKO päť rokov vedie rebríček najlepších základných škôl na Slovensku. Geotechnici majú slušnú zbierku minerálov, nuž časť z nich priviezli so sebou a porozprávali o nich žiakom. Predstavili im aj vedecké aktivity ústavu v rámci fyzikálnych vlastností nerastných surovín. Ako bonus pridali pozorovania povrchov nerastov novým minimikroskopom.   

Katarína Čižmáriková

Foto: Katarína Čižmáriková a Peter Mlynárčik