Aktuality

Konferencia o riadení technologických inovácií

Vložil(a): S. Ščepán, 7.11.2019, videné 431-krát

 

V dňoch 4. až 6. novembra sa pod hlavičkou Slovenskej akadémie vied v Župnom dome v Bratislave konala medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Hodnoty a technológie: Možnosti a limity riadenia technologických inovácií - 4. európska konferencia". Konferenciu zorganizovala Slovenská akadémia vied, Rakúska akadémia vied, Technologický inštitút v Karlsruhe a Technologické centrum Akadémie vied Českej republiky. Konala sa pod záštitou Výboru NRSR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.


Témou konferencie boli možnosti a limity riadenia technologických inovácií na celoštátnej úrovni – aktuálne témy a skúsenosti nielen z európskych krajín, kde parlamenty spolupracujú v tejto oblasti so špecializovanými výskumnými pracoviskami, ktoré sa venujú posudzovaniu technológii a ich možnému významu pre spoločnosť.

„Cieľom takéhoto typu aktivít je identifikovať na parlamentnej úrovni možné negatívne dôsledky čo najskôr a včas ich upraviť v legislatíve. Na konferencii bolo zastúpených takmer 30 krajín z celého sveta. Najväčšia časť z približne 200 účastníkov prišla z krajín ako Nemecko, Rakúsko a Holandsko, ale prítomní boli aj účastníci z USA, Ruska, Japonska či Austrálie,“ povedal Tomáš Michalek, koordinátor konferencie.

Medzi konkrétnymi témami, ktoré boli na konferencii diskutované, sú napríklad umelá inteligencia, big data, automatizácia, štvrtá priemyselná revolúcia a jej dopad na trh práce, ďalej energetické témy, génové inžinierstvo, vzdelávanie či starnutie populácie.

„Na konferencii bola ustanovená Globálna platforma technologického posudzovania, ktorá by mala zastrešiť podobné iniciatívy z rôznych svetových ohnísk vedy a vývoja, ktorá zrejme po čase vyústi do prijatia medzinárodnej legislatívnej normy regulujúcej technologický vývoj a inovácie s ohľadom na spoločenské a etické požiadavky,“ povedal Gabriel Bianchi, člen Predsedníctva SAV a člen organizačného tímu konferencie.

Monika Hucáková
Foto: Tomáš Benedikovič

Príloha

Konferencia Hodnoty a technológie.
Príloha

Konferencia Hodnoty a technológie.
Príloha

Konferencia Hodnoty a technológie.