Aktuality

Významné zahraničné ocenenie slovenských historikov

Vložil(a): A. Nozdrovická, 23.10.2019, videné 396-krát

Vedenie Akademie věd Českej republiky každoročne oceňuje mimoriadne výsledky či už jednotlivých vedcov, alebo vedeckých kolektívov, ktoré prispeli k prestíži českej vedy v medzinárodnom kontexte. Udeľujú sa za ukončené výsledky excelentného výskumu orientovaného na spoločenské priority.

Kategóriou A je Cena AV ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. V tomto roku udelili len jednu cenu a to pre oblasť humanitných a spoločenských vied. Pre slovenskú vedu a slovenskú historiografiu je potešujúce, že ju získal 10-členný kolektív autorov diela Československo. Dějiny státu (Praha: Nakladatelství LIBRI, 2018, 950 strán). Publikácia vznikala na pôde Historického ústavu AV ČR, no v spolupráci s Historickým ústavom SAV. Mapuje spoločenský vývoj v českých krajinách a na Slovensku v celom 20. storočí s presahom do začiatku 21. storočia. Odovzdávanie ceny sa uskutočnilo v Prahe 17. októbra 2019 v reprezentačných priestoroch AV ČR vo Ville Lanna.

Členmi kolektívu zo slovenskej strany a ocenení boli títo pracovníci HÚ SAV: PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc., PhDr. Dušan Kováč, DrSc., PhDr. Miroslav Londák, DrSc., a PhDr. Elena Londáková, CSc. (lon)

Foto: AV ČR

Príloha

Pohľad na držiteľov Cien AV ČR, medzi ktorými sú aj slovenskí historici v záhrade Villy Lanna
Príloha

Jeho Excelencia, veľvyslanec SR v ČR Peter Weiss v príjemnej debate s predsedom Učenej spoločnosti prof. RNDr. Petrom Moczom, DrSc., a historikmi PhDr. Slavomírom Michálekom, DrSc., a PhDr. Miroslavom Londákom, DrSc.