Aktuality

SAV a univerzity apelujú, aby sa z financií na vedu nestavali diaľnice

Vložil(a): A. Nozdrovická, 23.10.2019, videné 653-krát

Slovenská akadémia vied podpisom memoranda s najväčšími univerzitami – Slovenskou technickou univerzitou, Univerzitou Komenského, Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vytvorila platformu na koordinovaný postup. Pri presadzovaní záujmov v oblasti vedy a výskumu chcú postupovať spoločne, a tak sa na pracovnom stretnutí zhodli na požiadavkách a postojoch, ktoré so značnou mierou urgencie prezentujú orgánom štátnej moci.

Dotknuté strany súhlasia so spojením operačných programov OP Výskum a Inovácie a OP Integrovaná infraštruktúra, ale za podmienky, že vďaka tomuto kroku nebude Slovensku hroziť dekomitment ani v roku 2019. Akadémia a univerzity tiež žiadajú, aby spojenie operačných programov nespôsobilo spomalenie procesov a nevytváralo ďalšie administratívne prekážky. Primárnou požiadavkou je, aby boli prostriedky z Operačného programu Výskum a inovácie skutočne použité na vedu.

Predseda SAV a rektori zároveň žiadajú urýchlené dokončenie odborného hodnotenia projektov DSV (Dlhodobého strategického výskumu) tak, aby sa z programu začali čerpať financie od začiatku roku 2020. Žiadajú tiež vyhlásenie výzvy na Univerzitné vedecké parky a výskumné centrá tak, aby sa prostriedky mohli začať čerpať už v roku 2020. Štát si momentálne neplní dôsledne svoje záväzky, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako napríklad záväzky voči CERN-u. Je nevyhnutné, aby boli v najbližších dňoch tieto záväzky vyrovnané a krajina tak nemusela čeliť zastaveniu rozbehnutých projektov a medzinárodne negatívnej odozve.

Dotknuté strany apelujú aj na potrebu celoštátne hradeného prístupu do svetových databáz v roku 2020. V neposlednom rade je podľa akademikov alarmujúce, že doposiaľ neboli začaté prípravy nového operačného programu do takej miery, aby sa z neho mohlo čerpať už v roku 2021. (huc)

Originál vyhlásenia nájdete v prílohe.

Príloha

Logo SAV