Aktuality

Meteorické roje v októbri a v novembri

Vložil(a): A. Nozdrovická, 22.10.2019, videné 277-krát

„Padajúce hviezdy“ majú pomerne vysokú intenzitu aj počas jesene. Meteorický roj Orionidy môžeme na nočnej oblohe pozorovať do 7. novembra. Maximum svojej aktivity dosiahne dnes 22. októbra, pričom by mohla padať hviezda až každú druhú minútu. Podmienky na pozorovanie sú priemerné, Mesiac je deň pred maximom v poslednej štvrti.

„Jesenný roj je spojený s periodickou kométou 1P/Halley. Minimálna vzdialenosť Zeme od dráhy materskej kométy je 23 miliónov kilometrov. Z toho vyplýva ohromná šírka roja v medziplanetárnom priestore,“ povedal docent Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV.

So zaujímavými zisteniami prišiel okolo roku 2000 astronóm Anton Hajduk, ktorý preukázal, že v radarových záznamoch možno pozorovať odozvu dlhodobých librácií dráhy 1P/Halley. V maxime roja Orionidy je možné vidieť približne 25 meteorov za hodinu.

Ďalším meteorickým rojom, ktorý sa prejaví počas najbližších dní, je roj Tauridy. Pozorovať ho môžeme od polovice októbra až do konca novembra s nevýrazným maximom na prelome mesiacov. Ide o komplex malých rojov.

„Tento roj je ekliptikálny – pozorujeme južnú vetvu (32 dní) aj severnú vetvu (48 dní). Vzdialenosť radiantov oboch vetiev je približne 7 stupňov. Dráha je podobná s dráhou periodickej kométy 2P/Encke,“ povedal docent Ján Svoreň.

Roj Tauridy je veľmi rozptýlený, s maximálnou pozorovateľnou frekvenciou 5 až 10 meteorov za hodinu. Počas maxima sú výborné podmienky na pozorovanie, pretože Mesiac je v nove. (huc)

Foto: TASR

Príloha

Ilustračná snímka, meteorický roj