Aktuality

Prezentácia personálnej bibliografie Milana Žitného

Vložil(a): A. Nozdrovická, 22.10.2019, videné 177-krát

Charakter bibliografie každého vedeckého pracovníka, teda i literárneho vedca vypovedá o spôsobe jeho existencie vo vede – v prípade prekladateľa Milana Žitného tej literárnej. Jeho personálna bibliografia vychádza in memoriam napriek tomu, že jej príprava sa začala ešte v čase, keď aktívne pôsobil v Ústave svetovej literatúry SAV.

Prezentácia personálnej bibliografie literárneho vedca, germanistu a nordistu, významného prekladateľa z nemčiny a severských jazykov, vysokoškolského pedagóga, skvelého kolegu a priateľa Milana Žitného sa uskutoční v rámci grantového projektu Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. v stredu 23. októbra o 14. h v zasadačke Ústavu svetovej literatúry SAV na Dúbravskej cesta 9 (v areáli SAV na Patrónke) v Bratislave.

Milan Žitný sa v ostatnom desaťročí venoval v oblasti translatológie nielen problematike dejín prekladu a recepcie, ale i novým trendom a tendenciam, pričom ich transponoval do slovenského  kultúrneho priestoru. Interpretovať celú škálu aktivít Milana Žitného predstavovalo neľahkú úlohu. Zhostili sa jej napokon tí najpovolanejší, Milanovi dlhoroční spolupracovníci a priatelia: vedecká redaktorka, vedúca oddelenia translatológie ÚSvL SAV, vysokoškolská pedagogička Mária Kusá, básnik, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg, prekladateľ veľkých básnických textov nemeckej proveniencie Ladislav Šimon a literárny vedec, vysokoškolský pedagóg, prekladateľ umeleckej literatúry z románskych literatúr Ladislav Franek. Práve oni  knihu venovanú Milanovi Žitnému predstavia. (syn)

Príloha

Pozvánka na prezentáciu bibliografie Milana Žitného