Aktuality

100 rokov ochrany prírody na Slovensku

Vložil(a): S. Ščepán, 22.10.2019, videné 194-krát

Pri príležitosti stého výročia ochrany prírody na území Slovenska sa konala 15. a 16. októbra 2019 v hoteli Partizán na Táloch národná konferencia s medzinárodnou účasťou. Pod záštitou podpredsedu vlády SR a ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa. Cieľom konferencie bolo zhodnotiť doterajší vývoj, súčasný stav a predstaviť víziu ďalšieho smerovania štátnej ochrany prírody a krajiny na území Slovenska. Organizátorom konferencie  bolo Ministerstvo životného prostredia SR  a Štátna ochrana prírody SR.

Prednášky, ktoré boli zamerané na priblíženie histórie, zhodnotenie súčasného stavu a predstavenie prognózy a vízií v oblasti ochrany prírody boli rozdelené do dvoch základných blokov:

·         Sekcia 1: Historické súvislosti ochrany prírody na Slovensku

·         Sekcia 2: Stav ochrany prírody na Slovensku, prognózy, vízie

Súčasťou konferencie boli aj posterové prezentácie a ďalšie sprievodné podujatia: Premietanie filmov s tematikou ochrany prírody a krajiny,  Výstava Ekoplagát a Výstava 100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku. 

Slávnostný večer venovali organizátori odovzdávaniu ocenení osobnostiam a organizáciám pri príležitosti sto rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku.  Pamätná medaila a pamätný list bol udelený  generálnym riaditeľom  Štátnej ochrany prírody SR aj Ústavu krajinnej ekológie SAV. Čestné uznanie za zásluhy v ochrane prírody získal aj pracovník Ústavu krajinnej ekológie SAV prof. RNDr. László Miklós, DrSc.

Na druhý deň sa konali tematické exkurzie zamerané na predstavenie krás slovenskej prírody: Demänovská jaskyňa slobody, Čierny Balog – Čiernohronská železnička, Dobročský prales – Pralesy Bystrej Doliny, prirodzený vývoj lesov po disturbancii. (zi)

Foto: Veronika Ščepán

                                                                                                    

Príloha

Ilustračné foto