Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Doc. Zuzana Gažová, riaditeľka Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, pri otvorení 11. ročníka medzinárodnej konferencie SSB 2019.

V Košiciach o štruktúre a stabilite biomakromolekúl

9. 9. 2019 | zhliadnuté 597-krát

Oddelenie biofyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach už dvadsať rokov organizuje medzinárodnú konferenciu pod názvom Štruktúra a stabilita biomakromolekúl (International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules). Jej jedenásty ročník sa konal v Košiciach v dňoch 3. – 6. septembra 2019.

Medzinárodnú konferenciu SSB2019 zorganizoval ÚEF SAV v spolupráci so Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou a Slovenskou biofyzikálnou spoločnosťou. Záujem o stretnutie a výmenu skúseností prejavilo 70 biofyzikov, biochemikov a molekulárnych biológov z dvanástich krajín (z Bulharska, Česka, Francúzska, Izraela, Nemecka, Poľska, Ruska, Slovenska, Španielska, Švajčiarska, Taiwanu a Talianska). Počas štyroch dní odznelo 20 plenárnych prednášok, 13 krátkych  prednášok, pripravených bolo 27 posterových prezentácií. Jednotlivé prezentácie sa zamerali  na rôznorodé témy, ako je štruktúrna dynamika proteínov a nukleových kyselín, biomakromolekulárne komplexy, agregácia a samozbaľovanie proteínov či progresívne biomateriály. „Cieľom konferencie, ktorá sa koná v dvojročnom intervale,  je poskytnúť vedcom príležitosť prezentovať svoje výsledky a  navzájom o nich diskutovať, ako aj nájsť spolupráce vedúce k novým projektom,“ povedala riaditeľka ÚEF SAV v Košiciach doc. RNDr. Zuzana Gažová, PhD., ktorá sa roky zameriava práve na výskum v oblasti biofyziky. „Dôkazom záujmu o konferenciu je opätovná účasť významných európskych i svetových expertov ako napr. prof. Mai Suan Liho, Doroty Niedzialek i Grzegorza Wieczoreka z Poľska, prof. Franka Schreibera  z Univerzity v Tubingene (Nemecko), Santiaga Sánchez-Cortésa zo Španielska a iných.“ Maratón prednášok odštartovala Ing. Eva Kutejová, DrSc., z Ústavu molekulárnej biológie SAV v Bratislave, ktorá sa zaoberala úlohou enzýmov v bunkovej rovnováhe.  

Súčasťou konferencie bolo aj udelenie cien za najlepší konferenčný príspevok – prednášku alebo poster – mladým vedcom do 35 rokov. „Organizačný výbor v spolupráci so Slovenskou biofyzikálnou spoločnosťou rozhodol, že držiteľmi Ceny mladých vedeckých pracovníkov  za najlepšiu prednášku sa stali Petra Krafčíková z Ústavu organickej chémie a biochémie AV ČR, Daniel Khaykelson z Hebrejskej univerzity a Miroslav Gančár z ÚEF SAV. Ceny za najlepší posterový príspevok získali Andrej Hovan z Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Sofiia Kudryavtceva z Lomonosovej štátnej univerzity v Moskve a Jaroslaw Rachuna z Kochanowskeho univerzity v Kielce (Poľsko). Mladých vedcov chceme podporovať a motivovať aj v ďalších rokoch,“ informovala Zuzana Gažová.

Organizátori konferencie okrem odborného programu pripravili aj bohatý spoločenský program s cieľom priblížiť Slovensko zahraničným účastníkom. V rámci neho navštívili Gombaseckú jaskyňu a kaštieľ v Betliari.

Katarína Čižmáriková

Foto: autorka a archív