Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Space::Lab 2019

V Košiciach prepájajú umelú inteligenciu a vesmírny výskum

28. 8. 2019 | zhliadnuté 878-krát

V dňoch 26. – 28. augusta sa koná SPACE::LAB summer school na tému Machine learning and Space data. Cieľom letnej školy je prepojenie najmodernejších IT technológií a vesmírneho výskumu. Organizátormi sú Oddelenie kozmickej fyziky, ÚEF SAV a IT spoločnosť GlobalLogic. Letnú školu podporuje  Európska vesmírna agentúra (ESA).

 „Využitie umelej inteligencie je trend, ktorý je potrebné zachytiť aj vo vesmírnom výskume. Preto sme chceli prepojiť mladých ľudí z vedeckej a IT sféry a spoločne pracovať na téme, v ktorej majú tieto sféry dokonalý prienik. Letná škola je prvým krokom v tejto spolupráci,” hovorí RNDr. Šimon Mackovjak, PhD., hlavný koordinátor projektu SPACE::LAB.

Medzi 20 účastníkov letnej školy patria mladí IT vývojári a vysokoškolskí študenti prírodných a technických smerov z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Počas troch dní sa naučia základy techník strojového učenia a budú ich aplikovať na predpovedanie indexov kozmického počasia alebo na automatickú klasifikáciu aktívnych oblastí na Slnku. Tieto témy vesmírneho výskumu sú veľmi aktuálne pre čoraz väčšiu závislosť ľudí od satelitných technológií, ktorých spoľahlivosť bezprostredne ovplyvňuje slnečná aktivita.  

 „K dispozícii máme obrovské množstvo dát z vesmírnych misií a z pozemných observatórií. To je ideálny predpoklad na aplikáciu techník strojového učenia, ktoré bežne používame napríklad aj v medicínskych projektoch. Algoritmy sú rovnaké, rozdiel je iba v dátach,” zhodli sa lektori letnej školy RNDr. Stanislav Hrivňák, PhD., a Ing. Ondrej Palkoci z IT spoločnosti GlobalLogic.

SPACE::LAB je priestor v Košiciach, kde sa môžu odborníci a nadšenci venovať vesmírnemu výskumu a kozmickému inžinierstvu. Medzi hlavné aktivity pre verejnosť patria okrem SPACE::LAB summer school pravidelné meetupy SPACE::TALK a súťaž SPACE::PROJECT. Slovensko ako spolupracujúci štát s Európskou vesmírnou agentúrou má viacero možností, ako zapojiť mladých ľudí do tohto perspektívneho sektora. Viac ako 50-ročná tradícia košického kozmického programu takto inovatívne pokračuje preto, aby sa mohla ešte viac rozvinúť a zaujať nastupujúcu generáciu.

SPACE::LAB je podporovaný Európskou vesmírnou agentúrou prostredníctvom Plánu pre európske spolupracujúce štáty (PECS) financovaného vládou SR. Okrem tohto projektu na Oddelení kozmickej fyziky (Ústav experimentálnej fyziky SAV) aktuálne riešia ďalšie dva projekty v rámci programu PECS. Ide o konštrukciu letového hardvéru pre ESA misiu JUICE a o vývoj siete na monitorovanie hornej atmosféry Zeme – AMON-net.

Všetky informácie o projekte sú dostupné na: www.space-lab.sk

RNDr. Šimon Mackovjak, PhD.