Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Sústredenie pri experimentoch na UPOI SAV.

Letná škola mladých vedcov na SAV

30. 7. 2019 | videné 898-krát

Tento rok sa prvýkrát na pôde SAV realizoval zaujímavý projekt pod názvom Letná škola mladých vedcov. Konala sa v termíne 15. – 19. júla 2019. Projekt vyšiel z dielne občianskeho združenia All4Science, o. z., ktoré vzniklo v roku 2018 ako dôsledok spoločnej snahy niekoľkých mladých vedcov zo SAV o skvalitnenie popularizácie vedy a o priblíženie vedy žiakom na základných školách.

Vďaka finančnej podpore z grantovej výzvy 2019: Podpora vedy a výskumu Nadácie ESET mohlo navštíviť Ústavy SAV 17 žiakov – mladých vedcov z druhého stupňa základných škôl z celého Slovenska, ktorí prejavili záujem o vedu, osobitne o prírodné vedy. Cieľom projektu bolo predovšetkým zábavnou formou prehĺbiť ich poznatky a odovzdať im praktické zručnosti z oblasti chémie, fyziky, informatiky, programovania a biológie. Projekt je výnimočný svojím konceptom aj programom. Žiaci boli rozdelení do malých skupín podľa ich vlastných preferencií a mali príležitosť pracovať na vlastných projektoch. Svoje experimenty realizovali pod vedením vedcov SAV, pričom sami mali dostatok priestoru na vlastné nápady a ich uskutočnenie. A na akých projektoch pracovali? Ako letnú školu vnímali samotní mladí vedci?

Na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie rozobrali naši mladí vedci druhy mlieka a obsah proteínov v nich. Ich prioritou bolo odpovedať na otázky: koľko proteínov obsahuje polotučné, plnotučné či bezlaktózové mlieko? Vplýva úprava mlieka na obsah proteínov? Majú rastlinné mlieka rovnaké množstvo proteínov ako živočíšne? Mladí vedci takto nahliadli do sveta biochemických pokusov a naučili sa pracovať s laboratórnymi pomôckami i prístrojmi. Skúmanie bolo pre deti zaujímavou, poučnou zábavou, ku ktorej sa chcú opäť vrátiť. „Naučili sme sa, že na obaloch potravín nie sú vždy uvedené pravdivé údaje“. Pracovali pod odborných vedením Ing. Marty Šoltésovej Prnovej, PhD. Vďaka za ochotu a pomoc v laboratóriách patrí aj ďalším na tomto ústave - Mgr. Barbore Benešovej, Mgr. Eszter Bogy, PhD., a RNDr. Magdaléne Májekovej, PhD.

Na Ústave polymérov pracovali ďalší mladí vedci na príprave polymérnych nanočastíc pre medicínske účely. Ako nám žiaci sami vysvetlili, ich cieľom bolo pripraviť polymérne nanočastice s rôznymi liečivami. Pripravené častice ďalej skúmali pod mikroskopom a určovali ich veľkosť pomocou dynamického rozptylu svetla. Žiaci boli naozaj zaujatí množstvom nových poznatkov zo sveta chémie. Bolo pre nich ťažké zhodnotiť, ktorá skúsenosť bola najzaujímavejšia. Každého zaujalo niečo iné. Napríklad: „Mňa prekvapila taká hmota, ktorá, keď je v chladničke, je tekutá, a keď je v izbovej teplote, stuhne,“ vysvetľuje mladá výskumníčka Bibiana. Mladý vedec Timur zasa hovorí: „Mňa zaujalo zloženie grafénu.“ Na otázku, či prídu aj budúci rok, všetci traja odpovedajú kladne. Na Ústave polymérov pracovali pod náročným dohľadom Mgr. Anny Zahoranovej, PhD. Na realizácii pomáhali aj  Mgr. Mária Kováčová, Ing. Róbert Balogh a Ing. Peter Čakánek.

Na Ústave materiálov a mechaniky strojov, kde sa skúmali jednotlivé materiálové zložky v mobilnom telefóne, nedočkaví mladí vedci s radosťou rozprávajú o detailoch ich celotýždňovej práce: „Rozkladali sme telefón, jednu časť sme roztápali, jednu dávali do tomografu, na chemickú analýzu, ale aj testovali vlastnosti.“ Chlapci mali jedinečnú šancu spoznať fungovanie rôznych prístrojov na skúmanie materiálov. Jednotlivé zložky sledovali pod mikroskopom. Odborný výklad ilustrovaný zaujímavými videami podnietil diskusiu a množstvo otázok. Chlapci na záver dokázali na základe modelu v počítači sami určiť vlastnosti skúmaného materiálu. „Veľmi sa nám páčilo, prišli by sme aj budúci rok,“ dodávajú svorne. Chalani pracovali pod vedením Ing. Nade Beronskej, PhD. Poďakovanie za pomoc patrí aj Ing. Andrejovi Opálkovi PhD., Ľudmile Padúchovej, Ing. Mirovi Čavojskému PhD., a Ing. Tomášovi Dvorákovi, PhD.

Na Ústave anorganickej chémie pod vedením Ing. Viliama Pavlíka, PhD., pracovali štyria mladí vedci s rôznymi materiálmi v extrémnych podmienkach. Najskôr nazreli do rôznych laboratórií a spoznali, aké prístroje a pomôcky sa v nich využívajú. Diskusiou na vedecko-popularizačnej úrovni sa dozvedeli o energiách vo vesmíre, svete atómov, hmote aj antihmote. Ďalší deň prišiel čas na experimenty. Zistili, ako vplýva nízka teplota na rôzne materiály, a to pomocou tekutého dusíka, do ktorého ich ponárali. Toto ich inšpirovalo k tomu, aby aj oni sami navrhli nejaké pokusy, ktoré by mohli spolu zrealizovať. Adam si vybral výrobu lávy, Matej si chcel vyrobiť vlastnú zliatinu a všetci sa zhodli, že chcú vyrobiť aj strelný prach. Po toľkých experimentoch sa ani nečudujeme, že na našu otázku, či by chceli niečo zmeniť na priebehu letnej školy, zaznela odpoveď: „Aby bola dlhšia!“

Na Ústave informatiky SAV si chlapci mohli vyskúšať, aké je to pracovať s robotom, ako sa programuje a ako ho môžeme „naučiť“ niečo nové. Prvý deň sa všetci traja najprv porozprávali s robotickou hlavou Furhat a počas ďalších dní vylepšovali jej komunikačné schopnosti. Neverbálnu komunikáciu nahraním rôznych emočných zvukov alebo citosloviec. Tiež si ukázali, ako funguje programovací jazyk. „Teraz som začal s jednoduchým programovaním a tu som sa naučil naozaj veľa nového,“ dodáva Lukáš.  Bol priestor aj na ich otázky o počítačoch alebo rôznych serveroch. Viedli aj diskusiu o tom, ako fungujú drony, kde sa používajú a napríklad ako sa informatici inšpirujú prírodou pri navrhovaní ich fungovania. Vedúcim tohto tímu bol Mgr. Róbert Sabo, PhD. Pomáhali aj Ing. Miroslav Dobrucký, Ing. Ján Zelenka, PhD., Mgr. Peter Weisenpacher, PhD., RNDr. Ivan Kostič, doc. Ing. Karol Dobrovodský, PhD., a Ing. Peter Malík, PhD., z Ústavu informatiky SAV.

Komplexný pohľad na vedecký svet doplnili aj diskusie s odborníkmi v rámci špecializovaných popoludňajších  tréningov. Napríklad s doc. PaedDr. Vladimírou Kurincovou Čavojovou, PhD., z Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV, ktorá viedla tréning takzvaných „mäkkých zručností“, aj ako zvládať stres. Lektori zo Slovenského červeného kríža poučili mladých vedcov o bezpečnosti pri práci a o záchrane ľudského života. Priestor na rozvoj jazykových schopností získali vďaka lektorke Denise Leštiakovej z jazykovej školy Excalibur. Dobrodružným úvodom a prostriedkom na spoznanie areálu SAV bola šifrovacia orientačná hra, ktorú si pre žiakov pripravili vedci z Centra pre výskum kvantovej informácie, Fyzikálneho ústavu SAV pod vedením doc. Mgr. Mária Zimana, PhD. Program doplnila zábava vo forme turistiky, grilovačky či prehliadky mesta Bratislavy. Na koniec, výsledky svojich pokusov žiaci predniesli pred ostatnými účastníkmi, rodičmi, súrodencami a starými rodičmi na záverečnej konferencii.

Organizátormi prvého ročníka letnej školy mladých vedcov boli Ing. Alena Šišková, PhD., z Ústavu polymérov SAV a Ing. Martin Nosko, PhD. z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV. Obaja sú členmi All4Science, o. z. Zaujímavá letná škola nielenže prehĺbila záujem detí a mladých o vedu a techniku, prispela k uvažovaniu nad ich vlastnou budúcnosťou a povolaním. Mohli si vyskúšať, aké je to pracovať v laboratóriu, vykonávať experimenty a robiť výskum v danej oblasti. Svoje poznatky budú určite vedieť využiť pri štúdiu a ďalej ich rozvíjať a možno sa z nich raz dokonca stanú vedci. Ako tí, s ktorými týždeň pracovali.

Hana Mihaljevičová, Viktória Dominika Tóbiová a realizačný tím z ÚMMS SAV, Úpol SAV a All4Science, o. z.