Aktuality

Medzinárodná informatická konferencia v Košiciach

Vložil(a): A. Nozdrovická, 17.7.2019, videné 295-krát

Štyridsať odborníkov a študentov z trinástich krajín zavítalo do Košíc, aby prezentovali svoje vedecké príspevky na 21. medzinárodnej konferencii o popisnej zložitosti formálnych systémov (DCFS 2019, International Conference on Descriptional Complexity of Formal Systems).  Organizujú ju Matematický ústav SAV v spolupráci s Medzinárodnou federáciou pre spracovanie informácií (IFIP) a Slovenskou spoločnosťou pre umelú inteligenciu (SAIS).

DCFS je významná medzinárodná vedecká konferencia, ktorá sa koná každý rok. Predošlé ročníky boli napríklad v Kanade, Taliansku, Rumunsku, Fínsku, Portugalsku, Nemecku, USA, Maďarsku.

DCFS vznikla v roku 2002 spojením dvoch menších medzinárodných workshopov. Cieľom tohtoročnej konferencie, ktorá sa koná v dňoch 17. až 19. júla v košickom TeleDome, je poskytnúť priestor na prezentáciu najnovších výsledkov týkajúcich sa všetkých aspektov zložitosti výpočtových modelov. Nosnými témami sú okrem iného využitie formálnych systémov pri testovaní softvéru a hardvéru, biologicky inšpirované výpočty, modelovanie prirodzeného jazyka, úspornosť využitia zdrojov v systémoch.

Programovému výboru sa podarilo zostaviť zaujímavý program, súčasťou ktorého sú aj štyri pozvané prednášky od hostí zo zahraničných univerzít vo Viedni (Rakúsko), Miláne (Taliansko), Turku (Fínsko) a Famaguste (Severný Cyprus). Program konferencie a podrobnejšie informácie sú na webstránke.

Čo je to popisná zložitosť formálnych systémov?

Na riešenie problémov v informatike môžeme použiť rôzne výpočtové zariadenia. Formálne systémy presne popisujú modely takýchto výpočtových zariadení. V závislosti od použitého formálneho systému potrebujeme pre riešenie informatických problémov rôzne množstvo zdrojov (čas, pamäť, veľkosť popisu a pod.). Množstvo týchto zdrojov vyjadruje popisná zložitosť formálneho systému. (kč)

Foto: Katarína Čižmáriková

Príloha

Trojdňový maratón prednášok na 21. DCFS odštartoval Giovanni Pighizzini z univerzity v Miláne.
Príloha

Odborníkov z 13 krajín privítala na Slovensku RNDr. Galina Jirásková, CSc. z Detašovaného pracoviska Matematického ústavu SAV v Košiciach.
Príloha

Pohľad na časť účastníkov konferencie