Aktuality

Slovenská akadémia vied spustila dva nové grantové programy

Vložil(a): A. Nozdrovická, 26.6.2019, videné 629-krát

Slovenská akadémia vied spustila v júni dva nové grantové programy – Program grantov pre doktorandov SAV (DoktoGrant) a Mobilitný a reintegračný program SAV (MoRePro). Výzvy na podávanie žiadostí o grant a prihlášok do programu sú momentálne otvorené.

Program grantov pre doktorandov SAV (DoktoGrant) – ide o aktivitu SAV so zámerom podporiť vedecké projekty študentov dennej formy doktorandského štúdia realizovaného v rámci organizácií SAV. Cieľom je finančne podporiť kvalitné projektové návrhy, ktoré budú tvoriť ucelenú časť v rámci projektov riešených počas doktorandského štúdia a ktoré je možné realizovať v priebehu jedného roka.

Konečný termín na podávanie žiadostí o grant je 31. 8. 2019.

Viac informácií o podmienkach programu, ako aj možnosti registrovať sa a podať žiadosť o grant sú na webstránke programu.

Mobilitný a reintegračný program SAV (MoRePro) – jeho cieľom je prilákať na pracoviská SAV špičkových domácich i zahraničných vedcov. Na jednej strane je snahou poskytnúť im adekvátne a motivujúce podmienky na ich vedeckú prácu, na strane druhej sa od týchto vedcov očakáva skvalitnenie výskumného prostredia a vedeckých výstupov. SAV sa týmto usiluje prilákať budúcich lídrov, ktorí budú rozvíjať výskumné témy kompetitívne v medzinárodnom kontexte.

Konečný termín na podávanie prihlášok do programu je 6. 9. 2019.

Viac informácií, ako aj vzory jednotlivých častí prihlášky je možné nájsť na webstránke programu. (r)

Príloha

Logá programov SAV