Aktuality

Slávnostné vyhodnotenie XI. ročníka Interaktívnej konferencie mladých vedcov 2019

Vložil(a): A. Nozdrovická, 20.6.2019, videné 309-krát

Slávnostné vyhodnotenie XI. ročníka Interaktívnej konferencie mladých vedcov 2019 sa nieslo v znamení hesla Travel and explore.

Príznačný názov sa spájal s príjemnými a zaujímavými hosťami tohtoročného podujatia, ktorých zastrešuje mimovládna nezisková organizácia SAIA, n. o. Informácie, ktoré prítomným mladým vedeckým pracovníkom a študentom z radov SAV a vysokých škôl sprostredkovali zástupkyne agentúry, boli hodnotným zavŕšením aktuálneho XI. ročníka konferencie. Po informatívnej prednáške agentúry SAIA nasledovala diskusia, z ktorej vyplynul naozaj enormný záujem o programy, ktoré SAIA ponúka mladým ľudom. Z otázok bolo zrejmé, že o možnostiach, ktoré agentúra ponúka, nemajú mladé vedci úplne dostatočné vedomosti. Je to na škodu, lebo veľakrát cez grantové schémy vie agentúra ponúknuť uchádzačovi ponuku ušitú na mieru. Bolo cítiť, že agentúra SAIA chce byť veľmi nápomocná pri konkretizovaní jednotlivých programov, dokonca aj s možnosťou informovať zamestnancov, študentov priamo na ich domovských pracoviskách.

Prevažná časť diskusie smerovala k otázkam na krátkodobé programy, zdá sa, že sú pre aktuálnu vedeckú komunitu najzaujímavejšie. Jedným z takýchto programov orientovaný na krátkodobé pobyty je napríklad program CEEPUS. Množstvo otázok tiež smerovalo k programom zameraným na uchádzačov zo zahraničia, ktorí by mali záujem o pracovný pobyt na našich vedeckých pracoviskách, takým je napríklad program EURAXESS.

Oficiálna časť podujatia pokračovala vyhlásením ocenených autorov najlepších prác aktuálneho ročníka a potvrdila vysokú vedeckú úroveň prihlásených príspevkov spojených s vysoko erudovanými interaktívnymi diskusiami. Celkovo bolo ocenených 17 autorov a ich autorských kolektívov zaujímavých vedeckých prác.

V spolupráci s pracovnou skupinou experimentálnej kardiológie Slovenskej kardiologickej spoločnosti po prvýkrát v rámci Interaktívnej konferencie mladých vedcov ocenili jedného z účastníkov orientovaných na oblasť kardiovaskulárneho výskumu, študenta FMFI UK BA, Pavla Valoviča za prácu Polyetylénglykolom obalené ultramalé superparamagnetické nanočastice magnetitu modifikujú reguláciu krvného tlaku v podmienkach akútneho stresu. Ako študent VŠ pôsobí momentálne na pracovisku ÚNPF CEM SAV.

Jedenásty ročník sa niesol aj v znamení hodnotenia predošlých ročníkov konferencie. Pohľad do minulosti priniesol rozhodnutie organizátorov udeliť tento ročník aj špeciálnu cenu. Za celkový odborný prínos v rámci Interaktívnej konferencie mladých vedcov sme ocenili Dr. Michala Májeka, ktorý svojimi hodnotnými diskusnými príspevkami preukázal značnú odbornosť a všeobecný prehľad vo vedeckej problematike.

Vyvrcholením konferencie bolo vyhlásenie prestížneho ocenenia tzv. ceny Prevedy, tento ročník priniesol dve hlavné ocenenia. Celkoví víťazi sú Mgr. Bernard Mravec z PriF UK Bratislava za prácu Fotochrómne vlastnosti jednoducho modifikovateľných hydrazónov na báze benzoylpyridínov a Peter Leško z LF UK Bratislava s prácou Možnosť využtia 3D tlače v liečbe maligného melanómu uvey. Cenu Prevedy do súťaže v roku 2019 venovala spoločnosť LABO-SK a je to účelovo viazaná finančná podpora na rozvíjanie vedeckých cieľov. Obe práce priniesli skvelé inovatívne nápady, aplikačné a edukačné výstupy a pevne veríme, že v budúcnosti sa týmto výnimočným ľuďom bude vo vede dariť aj naďalej.

Jednotlivé ocenenia neberieme len ako udelenie diplomu, finančnej alebo vecnej ceny. Veríme, že ocenenie každého jedného z účastníkov predstavuje stimul pre ich ďalší rozvoj a napĺňanie vedeckých cieľov. Našou snahou je i naďalej prezentovať a propagovať významné výstupy skvelých štúdií autorských kolektívov, vedeckých tímov. Všetkým účastníkom, ako aj priaznivcom vedy prajeme veľa profesijných a osobných úspechov a hlavne priestoru na realizáciu svojich plánov.

Miroslav Ferko, ÚVS CEM SAV, Pavol Farkaš, CHÚ SAV, organizátori podujatia

Foto: (mf)

Príloha

Spoločná fotografia
Príloha

logo Preveda