Aktuality

Globálne riziká, problémy a riešenia v prvej polovici 21. storočia

Vložil(a): A. Nozdrovická, 18.6.2019, videné 172-krát

Globálne problémy dnešného sveta spolu so zamyslením sa nad ich riešením, dôsledkami na náš život a, samozrejme, lokálne riešenia – to sú témy najbližšej konferencie Rímskeho klubu v stredu 19. júna o 14. h v pavilóne QUTE Fyzikálneho ústavu SAV na Patrónke v Bratislave.

Podľa predsedu Slovenskej asociácie Rímskeho klubu, riaditeľa Matematického ústavu SAV Karola Nemogu „pod globálnymi rizikami nechápeme iba klimatické riziká, ale celý komplex vynárajúcich sa problémov v prírode a spoločnosti“.

Program konferencie

Otvorenie: Karol Nemoga

Karol Nemoga: 50 rokov Rímskeho klubu

Juraj Mesík: Zlomia klimatické zmeny väzy našej civilizácii? Naozaj " máme ešte 12 rokov"?

Juraj Štefanovič: Citlivosť zložito previazaných technológií na kritické stavy a náznaky riešenia

Juraj Sipko: Súčasnosť a budúcnosť vývoja Európskej menovej únie

Jozef Pecho: Klimatické zmeny, stredoeurópske súvislosti, naše možnosti

Juraj Alner: 21. storočie – ohrozenie slobody alebo bezpečnosti?

Ivan Klinec: Rímsky klub a hľadanie východísk z globálnej krízy – zmena paradigmy a hľadanie novej ekonomickej teórie

Diskusia

Srdečne pozývame!

Ilustračné foto

Príloha

Ilustračné foto