Aktuality

Na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV prednášala profesorka Amita Gupta

Vložil(a): S. Ščepán, 11.6.2019, videné 260-krát

Desiateho júna 2019 zavítala na pôdu Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV profesorka Amita Gupta zo City College of New York, USA. Profesorka Gupta spolupracuje s Centrom pedagogického výskumu pri ÚVSK SAV a viedla seminár s názvom Pedagogická hybridita: Jej uplatnenie v predškolských triedach a vzdelávaní učiteľov v rámci tretieho postkoloniálneho priestoru.

Dr.  Amita Gupta je profesorkou pedagogiky raného detstva a dlhoročne viedla Katedru pedagogiky a kultúry na City College of New York. V oblasti predškolskej pedagogiky pracuje profesorka Amita Gupta viac ako tridsať rokov a má rozsiahle medzinárodné skúsenosti so správou vzdelávania, so vzdelávaním učiteľov a aj so vzdelávaním v mestských školách tak v Indii ako aj v USA.

Výskumný profil profesorky Gupta je založený na interdisciplinarite, vychádzajúc z histórie, filozofie a sociológie vzdelávania; postkoloniálnej teórie; urbánnej pedagogiky; medzinárodnej a komparatívnej pedagogiky a vzdelávania predškolských učiteľov. Osobitý je jej prínos do oblasti vzdelávania učiteľov s dôrazom na medzikultúrny prístup k vyučovaniu, učeniu sa a vývinu; na socio-kultúrno-historický konštruktivizmus v učení a na vplyv globalizácie na učiteľské vzdelávanie a prax.

Počas semináru Dr. Gupta diskutovala problémy raného vzdelávania a prípravy učiteľov v piatich ázijských krajinách: Indii, Singapure, Číne, Srí Lanke a Maldivách. Skúsenosti z pozorovaní triedneho diania v týchto krajinách poukazujú na simultánnosť pôvodných a koloniálnych, lokálnych a globálnych vplyvov. Poukázaním na rôznorodé, často hybridné praxe v súčasných ázijských školských triedach sa zdôraznil vplyv globalizácie na lokálne politiky a praxe a taktiež výzvy, pred ktorými stoja učitelia čeliaci potrebe zosúladiť rôznorodé a často protichodné pedagogické pohľady.

 

Ondrej Kaščák

Foto: Xenia Daniela Poslon, UVSK SAV 

 

Príloha

Prof. Amita Gupta v SAV.