Aktuality

Český samizdat v SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 7.6.2019, videné 247-krát

Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave pozýva 17. júna od 13.30 hod. na prezentáciu publikácie – Český literární samizdat 1949 – 1989. Edice, časopisy, sborníky.

Slovníkovú publikáciu vydanú vo vydavateľstve Academia pripravili pod vedením literárneho historika Michala Přibáňa členovia Lexikografického oddelenia Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Slovník prináša 311 podrobne spracovaných hesiel vydavateľských podnikov, periodík a výberovo aj neperiodických zborníkov z oblasti literárneho samizdatu z obdobia po februári 1948 a po auguste 1968.

Publikáciu Český literární samizdat 1949 – 1989, ktorá bola nominovaná na cenu Magnesia Litera v kategórii vydavateľský počin, predstavia v zasadacej miestnosti Ústavu slovenskej literatúry SAV 17. júna od 13.30 hod. členovia autorského kolektívu Michal Přibáň, Alena Přibáňová a Michal Jareš. (it)

 

Príloha

Cesky samizdat.jpg