Aktuality

Deň Zeme 2019 v Suchej nad Parnou

Vložil(a): A. Nozdrovická, 18.4.2019, videné 213-krát

Tohoročný Deň Zeme v Základnej škole s Materskou školou Suchá nad Parnou, ktorej dlhoročnými partnermi je aj Ústav krajinnej ekológie SAV, sa niesol v duchu včiel.

Bohatý, ekologický program, ktorí si žiaci spolu s učiteľmi pripravili, bol venovaný tomuto užitočnému blanokrídlemu hmyzu. Program plný hier, súťaží a praktických ukážok prebiehal v prírodnom environmentálnom laboratóriu a trval celé dopoludnie. Žiaci ako „včielky“ pracovali v triedach, ale aj vonku na stanovištiach.

Formou projektov, kresieb, makiet, posterov, ale aj tancov prezentovali všetky informácie, ktoré sa o včielkach naučili.  Mladší žiaci prekvapili nácvikom včelieho tanca. Starší naopak schopnosťou naučiť tých mladších nové poznatky. Zážitky a pozitívne dojmy z celého podujatia umocnilo nielen krásne slnečné počasie, ale aj veselá a priateľská atmosféra.

Text a foto: Milena Moyzeová, Edita Adamčeková, ÚKE SAV

Príloha

Otvorenie Dňa Zeme ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou
Príloha

Práce v triedach
Príloha

Súťaž vo včelom tanci