Aktuality

Vyšlo ďalšie číslo dvojmesačníka Akadémia/Správy SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 18.4.2019, videné 232-krát

Pohľad na vedcov z akadémie, ich projekty, zámery, výsledky, predstavenie ústavov, priblíženie popularizačných akcií, prináša druhé tohtoročné číslo dvojmesačníka Akadémia/Správy SAV.

„Akadémia plní tri misie v jednom. Prvá: robiť excelentný základný výskum. Druhá: jej infraštruktúra by mala byť otvorená pre každého. A tretia: robiť veľmi špecializovaný aplikovaný výskum spolu s firmami.“ Podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie prof. RNDr. Peter Samuely , DrSc. prestavuje novú víziu Slovenskej akadémie vied v rozhovore pod titulkom - Vízia pre slovenskú vedu i akadémiu.

Vedy o meraní: skúmajú beh sŕdc i bezpečnosť jadrových elektrární je titulok článku, ktorý približuje prácu vedcov z Ústavu merania SAV. „Sme otvorení pre spolupráce, vidíme veľké možnosti pre využitie našich znalostí a kompetencií,“ hovorí doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc. o zámeroch inštitúcie, ktorú od januára vedie.

„Je tvorivá, nie je stereotypná, je s ľuďmi, má dosah na prax, môžem ňou niečo zmeniť (aj keď malé)... Najmä to však nie je len práca pre prácu, ale má istý spoločenský dosah,“ vraví v rozhovore Sociálna komunikácia? Tvorivá, pestrá, s dosahom na prax riaditeľka Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV Mgr. Barbara Lášticová, PhD. o práci svojej a svojich kolegov.                                                                                             

Odpoveď na otázku, aká je mikroklíma v takom lese, do ktorého človek po narušení zasiahol a v takom, ktorý nechal bez zásahu, približuje v texte pod titulkom Odpovede z Tichej a Kôprovej doliny RNDr. Jozef Šibík, PhD., samostatný vedecký pracovník Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV.                                                                             

Veda je výnimočná aj v tom, že ponúka slobodu v práci. Cenu za najväčší potenciálny prínos pre spoločnosť v súťaži Študentská osobnosť Slovenska v akademickom roku 2017/2018 získala Mgr. Radivojka Bánová, doktorandka z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV. Viac v článku Veda blízko medicíne...

Viac na https://akademia.sav.sk/nove-cislo/

(pod)

 

 

Príloha

Spravy SAV 2-2019 - web-obalka-page-001 (3).jpg