Aktuality

Konferencia BYPoS pre mladých polymérnych vedcov v Oščadnici

Vložil(a): S. Ščepán, 15.4.2019, videné 195-krát

Rada mladých vedcov pri Ústave polymérov SAV (RMV Upo SAV) organizovala v dňoch 25. až 28. marca 2019 už 8. ročník konferencie „Bratislava Young Polymer Scientists Conference“ (BYPoS). V hoteli Marlene v Oščadnici na Kysuciach sa zišlo 30 mladých vedcov z Bulharska, Českej Republiky, Maďarska, Talianska, Iránu, Turecka, Egypta, Nemecka, Poľska a samozrejme zo Slovenska. Tu diskutovali o svojej práci, ale mali možnosť vidieť aj kus Slovenska a zoznámiť sa s tradíciami na Kysuciach.

Konferencia BYPoS poskytuje ideálnu možnosť mladým začínajúcim vedcom odprezentovať, pre mnohých z nich po prvýkrát, svoju prácu a diskutovať jej výsledky pred medzinárodným publikom. Cieľom organizátorov tejto akcie je poskytnúť mladým výskumníkom dynamickú platformu, ktorá im umožní precvičiť si prezentačné a komunikačné zručnosti a zároveň poskytne vhodné a hlavne priateľské prostredie pre stimuláciu kritického myslenia a vytvorenie možností spolupráce medzi mladými vedcami naprieč Európou.

Pozvanie prijali aj doc. Darinka Christova (Institute of Polymers of Bulgarian Academy of Sciences, Sofia), Dr. Piotr Rychter (Faculty of Mathematics and Natural Science), Jan Długosz (University in Częstochowa, Poland) a Dr. Martin Danko (Ústav polymérov SAV). Vo svojich prezentáciách umožnili mladým vedeckým pracovníkom pohľad do ucelených tém ich záujmu ako sú syntéza, modifikácia a charakterizácia inteligentných polymérov a biopolymérov a fyzika polymérov. Na druhej strane svojimi skúsenosťami povzbudili mladých výskumníkov k vytrvaniu v práci vo výskume a inováciách.

V priebehu konferencie bola vyhlásená súťaž o najlepšiu prezentáciu a hodnotiaca komisia pozostávajúca z pozvaných prednášateľov rozhodla o udelení ocenení za tri najlepšie prezentácie, ktoré na BYPoSe odzneli:

1. miesto poputovalo Flóre Horváth (University of Technology and Economics, Budapest),                             2. miesto získal Krzysztof Jerczynski (Lodz University of Technology, Institute of Polymer and Dye Technology),                                                                                                                                                            3. miesto patrí Gamalovi Zainovi (z Ústavu polymérov SAV).

Veríme, že toto ocenenie víťazov pozitívne motivovalo do ďalšej práce. Organizátori by radi poďakovali za dlhoročnú podporu tohto medzinárodného podujatia vedeniu Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied, Slovenskej chemickej spoločnosti a zvlášť odbornej skupine Polyméry, ako aj tohtoročným sponzorom firmám Ecomed a MERCK.

Text: Alena Šišková, Ústav polymérov SAV,

Foto: Silvia Podhradská, Ústav polymérov SAV

 

Príloha

Spoločná fotografia účastníkov podujatia.