Aktuality

Nositeľ Nobelovej ceny bude aj na pôde SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 10.4.2019, videné 444-krát

Koncom apríla bude v Bratislave dvojnásobná možnosť stretnúť sa s nemeckým vedcom, nositeľom prestížnej Nobelovej ceny Klausom von Klitzingom. V pondelok 29. apríla bude mať o 16.00 hod. v Aule Magna Fakulty informatiky a informačných technológií STU na Ilkovičovej ulici č. 2 prednášku: Od Nobelovej ceny k novému kilogramu. O deň neskôr sa 30. apríla o 10.00 hod. stretne v Kongresovom centre SAV na Štefánikovej ulici č. 3 s poprednými vedcami SAV.

Profesor Klaus von Klitzing je nemecký fyzik známy objavom kvantového Hallovho javu, za ktorý získal v roku 1985 Nobelovu cenu za fyziku. Od toho istého roku vedie Inštitút Maxa Plancka pre výskum tuhých látok v nemeckom Stuttgarte. Jeho výskum sa v súčasnosti zameriava na vlastnosti nízkodimenzionálnych elektronických systémov, najmä pri nízkych teplotách a vysoko magnetických poliach.

Medzinárodná sústava jednotiek (Sústava SI) predstavuje základ pre všetky merania. Dlhodobé porovnávanie prototypu kilogramu s ostatnými hmotnostnými štandardmi naznačuje, že prototyp nie je stabilný v čase, preto sa vedci rozhodli definovať jednotky Sústavy SI cez základné konštanty prírody. Základom nových definícií sa tak stanú Planckova konštanta (h), elementárny náboj (e), Boltzmanova konštanta (k) a Avogadrova konštanta (NA) (v tomto poradí). Nový systém by mal začať celosvetovo platiť od 20. mája 2019.

Kvantový Hallov jav hrá kľúčovú úlohu v zavedení novej Sústavy SI. Kvantový jav totiž možno využiť nielen na vysoko presné meranie elektrických štandardov, ale aj na nové stanovenie kilogramu cez porovnávanie elektrických a mechanických síl pomocou wattových váh (extrémne presného prístroja pre meranie hmotnosti). Jeho prednáška 29. apríla zhŕňa využitie kvantového Hallovho javu v metrológii, so zameraním na nahradenie kilogramu pevnou hodnotou Planckovej konštanty.

Vstup na prednášku 29. apríla je voľný. Kvôli obmedzenej kapacite je však potrebné sa zaregistrovať na https://uniba.sk/klitzing. Tlmočenie do slovenčiny je zabezpečené.

V utorok 30. apríla sa na osobnom stretnutí s prof. Klausom von Klitzingom na pôde SAV zúčastnia pozvaní hostia, každý so sprievodom talentovaného mladého vedeckého pracovníka do 35 rokov. Téma stretnutia: The major aspects to succeed in scientific research. Stretnutie sa uskutoční pod záštitou Pavla Šajgalíka, predsedu SAV, ktorý prednesie aj krátku správu o najväčších výzvach slovenskej vedy.

Organizátormi dvojdňovej návštevy prof. Klausa von Klitzinga na Slovensku sú: Petit Academy, Nadácia Tatra banky, STU Bratislave, UK Bratislava a SOVVA. /r/

Foto: Internet

 

 

 

Príloha

Prof. Klaus von Klitzing