Aktuality

Doktorandi na pôde SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 2.4.2019, videné 754-krát

V aule SAV v Bratislave sa v utorok 2. apríla uskutočnilo stretnutie doktorandov akadémie s členmi Predsedníctva SAV. V Košiciach je rovnaké naplánované na piatok, 5. 4. o 9:00 v aule na Watsonovej ulici pre všetkých košických doktorandov.

Prof. Ľubica Lacinová v prítomnosti členov Predsedníctva SAV za prvé a tretie oddelenie Mgr. Martina Venharta, PhD. a Mgr. Róberta Karula, PhD. prezentovala možnosti podpory a zabezpečovania doktorandského štúdia na ústavoch SAV. Načrtla filozofiu spolupráce SAV s vybranými vysokými školami na Slovensku a venovala sa na širšom priestore financovaniu doktorandského štúdia. Pripomenula možnosti využívania webstránky SAV s dostatočným rozsahom informácií. Napríklad aj o finančne dotovaných súťažiach mladých vedeckých pracovníkov. Osobitne sa venovala programu grantov pre doktorandov. SAV na prelome mája a júna vydá výzvu na podávanie grantov a na konci roka udelí po vyhodnotení žiadostí udelenie tridsiatich grantov, každého vo výške 2000 Eur. V tejto súvislosti sa rozvinula diskusia okolo časového limitu čerpania a realizovania grantov, ktoré sú z hľadiska ekonomických uzávierok fiškálnych rokov aktuálne len pre doktorandov prvého a druhého ročníka štúdia. SAV považuje doktorandské štúdium a prípravu mladých vedeckých pracovníkov za jednu zo svojich priorít. V roku 2018 mali pracoviská SAV spolu 480 doktorandov, z toho 430 v dennej forme a 50 v externej forme doktorandského štúdia.

Komisia pre hodnotenie grantov doktorandov

Predsedníčka Komisie a zodpovedná za sekciu pre vedy o živej prírode a chemické vedy

prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

členovia komisie - sekcia pre vedy o živej prírode a chemické vedy

         MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD

         Ing. Michal Korenko, PhD

         RNDr. Fedor Čiampor, PhD

Podpredseda komisie - sekcia pre vedy o neživej prírode

         Mgr. Martin Venhart, PhD

členovia komisie - sekcia pre vedy o neživej prírode

         Ing. Yvetta Velísková, PhD

         Mgr. Peter Gömöry, PhD

Prof. Dr. Ing. Martin-Tchingnabé Palou

Podpredseda komisie - sekcia pre vedy o spoločnosti a kultúre

         Mgr. Róbert Karul, PhD

členovia komisie - sekcia pre vedy o spoločnosti a kultúre

         Mgr. László Vörös, PhD

         Mgr. Robert Klobucký, PhD

         Mgr. Ivana Taranenková, PhD

Text a foto:  Stano Ščepán

 

 

Príloha

Doktorandi v aule SAV.
Príloha

Prof. Ľubica Lacinová a členovia Predsedníctva SAV.
Príloha

Pohľad do sály.