Aktuality

Prezident Rumunskej akadémie vied navštívil SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 15.3.2019, videné 566-krát

Nešlo len o zdvorilostné stretnutie s diplomatickým pátosom. Prezident Rumunskej akadémie vied prof. Ioan-Aurel Pop prišiel na stretnutie s členmi Predsedníctva SAV v spoločnosti mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Rumunska na Slovensku Steluty Arhire s víziou konkretizovania užšej spolupráce so SAV.   

Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík prijal hostí s rovnakým záujmom. Stretnutie uviedli krátke prezentácie akadémií oboch krajín. Majú trochu odlišné štruktúry, ale podobné ambície a ciele. Obe strany si vymieňali informácie o štruktúre, financovaní a pôsobení národných vedeckých akadémií v celospoločenskom priestore Rumunska a Slovenska. Informovali sa o už prebiehajúcich projektoch aj o dôraze na excelentnosť výskumu. Konštatovali prienik záujmov aj už nadviazanej spolupráce pri viacerých už rozbehnutých projektoch. Malo by ich zastrešiť Memorandum o spolupráci oboch akadémií, ktoré pripravia podpíšu predstavitelia akadémií v najbližších mesiacoch.

Prijatie rumunskej delegácie sa konalo na pôde SAV deň po prednáške prof. Ioana-Aurela Popa v Rektorskej sieni UK na tému Formovanie moderného Rumunska a nová politická architektúra strednej a východnej Európy po prvej svetovej vojne.

Ioan-Aurel Pop je predsedom Rumunskej akadémie vied, univerzitným profesorom a rektorom Univerzity Babeș-Bolyai v meste Cluj-Napoca. Je autorom a spoluautorom viac ako osemdesiatich kníh, vedeckých úvah a učebníc a viac ako sedemsto odborných článkov a štúdií, z ktorých medzi najnovšie patria Ilustrované dejiny Rumunov pre mladých (Vydavateľstvo Litera, 2018) a História, pravda a mýty (3. upravené a doplnené vydanie, Vydavateľstvo Școala Ardeleană, 2018). Bol mu udelený titul Doctor Honoris Causa z viac ako desiatich domovských i zahraničných univerzít. Je členom viacerých zahraničných vedeckých akadémií a spoločností ako napr. Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu (Rakúsko), Národnej Vergíliovej akadémie v Mantove (Taliansko), Benátskeho Atenea v Benátkach (Italia) či Európskej akadémie vied, umení a filozofie v Paríži (Francúzsko). Bol hosťujúcim profesorom na mnohých univerzitách v USA, Taliansku, Francúzsku, Maďarsku a Rakúsku, zastával funkciu riaditeľa Rumunského kultúrneho inštitútu v New Yorku (USA) a Rumunského inštitútu pre kultúru a humanitný výskum v Benátkach (Taliansko). (spn)

Foto: Martin Bystriansky

 

Príloha

Prof. Ioan-Aurel Pop a prof. Pavol Šajgalík.
Príloha

Rumunská delegácia na pôde SAV.
Príloha

Veľvyslankyňa Rumunska v SR (vpravo).
Príloha

Prezident Rumunskej akadémie vied.
Príloha

Stretnutie v SAV.