Aktuality

Rozbieha sa mobilitný a reintegračný program MoRePro

Vložil(a): A. Nozdrovická, 14.3.2019, videné 682-krát

Program SASPRO priniesol do akadémie mnoho perspektívnych mladých vedcov a Predsedníctvo SAV ho hodnotí veľmi pozitívne. V minulom roku sme v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave podali obdobný projekt v rámci programu Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – COFUND.

Hoci projekt získal dobré hodnotenie, nepodarilo sa mu dostať medzi tie financované. Predsedníctvo SAV už schválilo zámer upraviť projekt podľa pripomienok hodnotiteľov a znovu ho podať v nasledujúcej výzve, ktorá bude vyhlásená 4. apríla 2019 (konečný termín na podanie projektov je 26. septembra 2019). Výsledky budú známe vo februári 2020. Dokiaľ sa nám projekt nepodarí získať, využijeme vlastné prostriedky, ktorými sme SASPRO spolufinancovali (60 percent z celkového projektu), na rozbehnutie vlastného mobilitného a reintegračného programu MoRePro.

Tento program má za cieľ priviesť na pracoviská SAV približne 10 vynikajúcich vedeckých pracovníkov ročne. Slovenská akadémia vied im poskytne adekvátne a motivujúce podmienky na ich vedeckú prácu. Od vedcov sa očakáva zvýšenie kvality výskumného prostredia a vedeckých výstupov.

SAV sa týmto krokom zároveň usiluje prilákať budúcich lídrov, ktorí budú rozvíjať výskumné témy kompetitívne v medzinárodnom kontexte a budú schopní získavať vlastné grantové zdroje. Jednou z podmienok, ktoré budú posudzovať medzinárodné hodnotiace panely, je schopnosť uchádzačov uchádzať sa o projekty Európskej výskumnej rady, ERC.

Program je určený pre zahraničných aj slovenských vedcov. Prvá výzva na podanie prihlášok bude vyhlásená v najbližších mesiacoch, informácie budú zverejnené na internetovej stránke SAV. (r)

Príloha

SAV