Aktuality

Trio mladých vedcov tentoraz učilo na východe Slovenska

4.3.2019, otvorené 595-krát

 

Mladí vedci sa po roku opäť vybrali do škôl na východnom Slovensku. V rámci projektu Roadshow mladých vedcov SAV po školách Slovenska tentoraz zavítali v posledný februárový deň najprv medzi gymnazistov na Poštovej ulici a do Základnej školy na Tomášikovej v Košiciach, potom vycestovali do Prešova do Gymnázia Konštantínova.   

V každej zo škôl odučilo trio mladých vedcov – doktorandov vyučovaciu hodinu o problematike, ktorej sa venujú. Mgr. Veronika Pastrnáková zo Spoločenskovedného ústavu  Centra spoločenských a psychologických vied SAV sa zamerala na ľudské správanie sa, na definíciu, výklad i obsah termínov migrant, utečenec, žiadateľ o azyl, azylant, predstavila projekt Európska sociálna sonda, do ktorej je zapojený aj košický ústav. Hovorila tiež o plánoch vo svojom výskume, do ktorého patrí napríklad aj zber dát na niektorej strednej škole. Jej výhodou je aj pôsobenie v pozícii školskej psychologičky na jednom z košických gymnázií. Z otázok žiakov III.D. v Gymnáziu na Poštovej ulici v Košiciach (mimochodom, podľa INEKO dlhodobo jedného z najlepších gymnázií na Slovensku) vyplynulo, že viacerí sa intenzívne zaoberajú možnosťou štúdia práve psychológie, jeho náročnosťou a šancami uplatnenia sa.

Mgr. Ivan Shepa z Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach si musel pripraviť rôzne verzie vyučovacej hodiny. „Orientoval som sa podľa vekových kategórií – kým pre šiestakov som o materiáloch hovoril len všeobecne, prednáška pre gymnazistov mala až vedecký charakter. Venoval som sa keramike, jej vlastnostiam, zloženiu, použitiu. Teda tomu, s čím robím. Zvedaví však boli menší i väčší – v základnej škole sa zapojila do diskusie takmer celá trieda, stredoškoláci z Poštovej sa prejavili počas prednášky tým, že sa snažili  doplniť moje slová i odpovedať na otázky,“ zhodnotil svoju roadshow mladý materiálový výskumník, rodák z Ukrajiny. Dodal, že podľa reakcie žiakov sa im z prezentácií najviac páčil kvíz o rôznych objektoch pod mikroskopom.

Ako funguje nervový systém človeka a ako riadi celé naše telo, vysvetľovala na vyučovacích hodinách biológie Mgr. Katarína Bimbová z Neurobiologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV v Košiciach. Po krátkom teoretickom úvode im predstavila výskum traumatického poškodenia miechy, ktorému sa v ústave venujú. Pomohla si ukážkami rôznych mikrofotografií a videí o práci vedcov a opísala terapeutické prístupy, ktoré pri výskume využívajú. „Študentov najviac zaujali jednotlivé procesy v mieche po poškodení ako aj využitie génovej a bunkovej terapie. Na záver si všetci mohli preveriť vedomosti o nervovom systéme v krátkom neurokvíze. Boli veľmi šikovní, najmä žiaci zo 7.C zo ZŠ na Tomášikovej ulici, ktorí odpovedali veľmi pohotovo na každú otázku,“ zhodnotila „svojich“ žiakov Katka Bimbová a poznamenala, že možno prednášala niektorým budúcim kolegom.

Tri školy za pol dňa – to je fuška aj pre skúsenejších lektorov. Prínos bol však obojstranný – študenti dostali možnosť nahliadnuť do života mladých vedcov a naopak doktorandi z ústavov SAV si otestovali svoje pedagogicko-prezentačné schopnosti. 

Na východnom Slovensku nás nesmierne potešila ústretovosť miestnych škôl a vysoká aktivita a záujem, ktoré žiaci prejavili na hodinách. Do konca školského roka by sme chceli navštíviť aj kraje, ktoré nám ešte zostali a uzavrieť školský rok s bilanciou návštev všetkých krajov na Slovensku,“ povedala Monika Hucáková zo Slovenskej akadémie vied, ktorá rozbehla projekt v roku 2017.

Katarína Čižmáriková

Foto: Katarína Čižmáriková, Monika Hucáková

Príloha

Mladé tváre, nové nápady, svieže myšlienky – účastníci februárovej roadshow na východné Slovensko. Sprava: psychologička Veronika Pastrnáková, neurobiologička Katarína Bimbová, materiálový výskumník Ivan Shepa a za projektový tím Monika Hucáková, hovorkyňa SAV.
Príloha

Ľudský mozog a miecha majú ešte mnoho neprebádaných tajomstiev. Ako sa ich snažia odhaliť aj košickí neurobiológovia, vysvetľuje študentom Katarína Bimbová.
Príloha

Psychologička Veronika Pastrnáková hovorila aj o svojom výskume aktuálnych otázok migrácie. Osobne ju potešilo, že v pláne návštev bola aj „jej“ škola. Na Tomášikovej kedysi začínala povinnú školskú dochádzku.
Príloha

Aj o tomto to je! Keď študent využije prítomnosť vedca a zahrnie ho otázkami. Tak ako sa druhák na Poštovej v Košiciach Andrej Boroš (vľavo) vypytoval Ivana Shepu na možnosti pomoci „savky“ pri získavaní ďalších vedomostí v oblasti štatistiky, ktorú potrebuje pri skúmaní netopierov.