Aktuality

Týždeň slovenských knižníc 2019 v Ústrednej knižnici SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 4.3.2019, videné 315-krát

V dňoch 4.-10. marca 2019 sa uskutoční 20. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc. Podujatie má každoročne víziu napĺňať svoj cieľ - pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.

Ústredná knižnica SAV (ÚK SAV) sa snaží uspokojovať všetky informačné požiadavky a potreby najmä pracovníkov a doktorandov SAV. V tomto roku si pre nich knižnica pripravila tieto ponuky:

 1. Informačný deň. Akcia sa uskutoční 5. marca 2019 v priestoroch pred Aulou pri jedálni na Dúbravskej ceste 9 (Patrónka) od 8,30 do 14,30.

Elektronické zdroje sa stali bežnou súčasťou každodennej prace. Využívať vzdialený prístup k e-zdrojom mimo IP adries SAV (z domu) však môže len registrovaný používateľ ÚK SAV. V daný deň je možnosť sa registrovať priamo na Patrónke, stačí len občiansky preukaz a fyzická návšteva, pri ktorej sa vyplní prihláška do knižnice. Vlastníkom kompatibilnej čipovej karty (napr. ISIC, ITIC, električenka, preukaz do Univerzitnej knižnice..) odporúčame priniesť si ju. Ostatným dodatočne čipovú kartu vyrobíme a doručíme ju s prístupovými heslami do ústavu. Registrácia je bezplatná. Možnosť bezplatnej registrácie je počas celého roka možná priamo v Ústrednej knižnici na Klemensovej 19.

Počas Informačného dňa budú k dispozícii odborní zamestnanci knižnice, ktorí budú informovať a odpovedať na otázky o službách knižnice, o elektronických zdrojoch, citačných databázach a v neposlednom rade i publikačnej činnosti. Zamestnanci i doktorandi môžu na mieste podať svoje návrhy na zakúpenie dokumentov do Ústrednej knižnice SAV.

Okrem toho počas trvania Týždňa slovenských knižníc budú odpúšťané sankčné poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty, a tým vyzývame všetkých, aby bez obáv vrátili vypožičané dokumenty do ÚK SAV.

 1. Odborný seminár - Novinky na platforme Web of Science a bibliometrické databázy InCites sa uskutoční 6. marca 2019 od 12.30 do14.00 v študovni Ústrednej knižnice SAV na Klemensovej 19. Prenášať bude Enikő Tóth Szász zo spoločnosti Clarivate Analytics. Na seminár je potrebné prihlásiť sa.
 1. Skúšobné prístupy do elektronických databáz:

Taylor & Francis - Science & Technology Library – plnotextová databáza so zameraním na vedu a techniku. Kolekcia časopisov produkovaná T&F je tvorená viac ako 500 odbornými titulmi (peer-reviewed časopismi) z oblastí: biológia a  životné prostredie, chémia, inžinierstvo, informatika a technológie, matematika a štatistika, fyzika. Skúšobný prístup je od 1. - 29. marca 2019.

The Royal Society Publishing – skúšobný prístup obsahuje 10 recenzovaných časopisov od  vydavateľstva britskej Kráľovskej vedeckej spoločnosti, medzi ktoré patrí aj najdlhšie vydávaný časopis na svete Philosophical Transactions A. Časopisy sú zamerané matematiku, techniku, biologické a fyzikálne vedy, vrátane astronómie, chémie, informatiky, geovied, environmentálnych vied, materiálových vied, biomedicíny a dejín vedy. Skúšobný prístup je od 1. marca do 1. mája 2019.

Mimo Týždňa slovenských knižníc, radi by sme dali do pozornosti

Ponuku odborných seminárov a školení pre pracovníkov ústavov Slovenskej akadémie vied:

 1. Služby Ústrednej knižnice SAV
 2. Elektronické informačné zdroje pre vedu a výskum (zlepšenie informačných zručností)
 3. Indexovanie časopisov a monografii v scientometrických databázach
 4. Open Access – otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu financovaného z verejných zdrojov
 5. Verejné licencie – Creative Commons
 6. Identifikátory pre vedcov (ResearcherID, Scopus Author ID, ORCID)
 7. Prideľovanie DOI - trvalého identifikátora elektronického dokumentu
 8. Predátorské publikovanie vo vede – nástrahy OA publikovania
 9. Princípy evidencie publikačnej činnosti, hodnotenie vedy v oblasti publikačnej činnosti a ohlasov                                                                                                                            Semináre a školenia sa uskutočnia podľa osobného dohovoru v priestoroch ústavu alebo v priestoroch Ústrednej knižnice SAV.                                                                                    Natália Pastorková, Ústredná knižnica SAV                                                                            Ilustračnbé foto: Marcel Matiašovič

 

Príloha

IMG_4854.JPG