Aktuality

Posledná rozlúčka s prof. Branislavom Lichardusom

Vložil(a): S. Ščepán, 12.2.2019, videné 1320-krát

Často sme ho stretávali s dobrosrdečným  úsmevom na perách. Priameho, uvážlivého a vždy zanieteného. Od 8. februára budeme na neho už len spomínať.  Významný slovenský vedec a diplomat, bývalý predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc., Dr.h.c., od nás navždy odišiel vo veku 88 rokov.

Profesor Branislav Lichardus má za sebou významnú kariéru ako lekár, vedec aj diplomat. Roky pôsobil v Ústave experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislave, kde sa vypracoval na vedca medzinárodného formátu. Je spoluzakladateľom originálneho výskumu zameraného na objasnenie neuroendokrinnej regulácie objemu telesných tekutín z hľadiska konkrétneho hormónu, ktorý je výrazným regulátorom metabolizmu v organizme.

V roku 1992 bol prof. Branislav Lichardus zvolený za predsedu SAV. Neskôr sa stal prvým slovenským veľvyslancom v USA.

Prof. Branislav Lichardus stál pri zrode prvej súkromnej vysokej školy na Slovensku – Vysokej školy manažmentu (VŠM) ako pobočky City Univerzity v americkom Seatle a bol jej rektorom. Bol tiež prvým predsedom Slovenskej lekárskej spoločnosti po roku 1989.

Špičkové výskumné vedecké výsledky dosiahol v oblasti endokrinológie aj nefrológie. Venoval sa nervovej a hormonálnej regulácii objemu telesných tekutín so zameraním na úlohu antidiuretického a nátriuretického hormónu. Skúmal poruchy vodno-soľnej rovnováhy zvlášť v detskom veku. Inováciu liečby diabetes insipidus a enuresis nocturna. Uspel s novou metódou vyšetrovania koncentračnej schopnosti obličiek. Na základe biologického dôkazu existencie nátriuretického hormónu sa zaradil medzi zakladateľov výskumného smeru, ktorý vyústil do objavu srdcových hormónov-átriálnych nátriuretických peptidov a endogenných digoxínu podobných látok. S tímom klinických pracovníkov zaviedol do praxe analóg vasopresínu, syntetizovaného v ČSAV, čím sa zásadne ovplyvnila kvalita života pacientov s porušenou funkciou neurohypofýzy a s enuresis nocturna.

Prof. Bratnislav Lichardus pôsobil od roku 1957 na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV. Súčasne bol v roku 1990 okrem iného aj zakladajúcim predsedom Grantovej agentúry SAV a vysokých škôl SR. Od roku 1992 bol predsedom SAV a v roku 2003 zakladajúcim predsedom Učenej spoločnosti SAV. V rokoch 1994 až 1998 pôsobil aj na Ministerstve zahraničných vecí SR v pozícii veľvyslanca SR v USA. Stal sa čestným občanom štátov Ilinois a Ohio v USA. Následne sa vrátil do SAV a v roku 2000 sa stal rektorom Vysokej školy manažmentu. Získal množstvo prestížnych ocenení vrátane Zlatej medaily SAV.

Posledná rozlúčka s prof. Branislaviom Lichardusom bude v piatok 15. februára o 14.00 hodine v bratislavskom krematóriu. (spn)

 

Príloha

Prof. Branislav Lichardus