Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Vedecká perspektíva mikroplastov v prírode a spoločnosti

11. 2. 2019 | zhliadnuté 653-krát

Mikro- a nanoplastové častice v súčasnosti nepredstavujú rozsiahle riziko pre ľudí a životné prostredie, ale situácia by sa mohla zmeniť v prípade pretrvávania znečistenia životného prostredia plastami v súčasnej miere. To je zhrnutie správy odborníkov z interdisciplinárneho projektu európskych akadémií.

Vedci skúmali, čo je o mikroplastoch, t. j. časticiach menších ako 5 mm, v spoločnosti známe, čo je známe len čiastočne a čo vôbec. Mikroplasty sú už prítomné vo vzduchu, pôde a sedimente, sladkej vode, moriach a oceánoch, rastlinách a zvieratách a vo viacerých zložkách ľudskej stravy. Tieto častice pochádzajú z rôznych zdrojov, vrátane výrobkov z plastov, textilu, rybného hospodárstva, poľnohospodárstva, priemyslu a všeobecného odpadu.

Ich správa naznačuje, že mikroplasty nepoškodzujú vzhľadom na ich koncentráciu v životnom prostredí a potravinách naše zdravie.  Naproti tomu účinky nanoplastov, ktoré sú ťažko merateľné, sú menej popísané. Správa poskytuje dôkazy na podporu politických rozhodnutí Európskej komisie a s najväčšou pravdepodobnosťou získa pozornosť na stretnutí vedúcich vedeckých poradcov s vládnymi predstaviteľmi z krajín G-7. Téme bude venovaná aj pozornosť počas Valného zhromaždenia všetkých európskych akadémií (ALLEA), ktoré usporiada Švajčiarska akadémia vied a umenia v Berne od 8. mája 2019.

Správa bola pripravená ako súčasť projektu SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies). SAPEA zbiera znalosti a skúsenosti viac ako 100 akadémií, mladých akadémií a profesionálnych spoločností vo viac ako 40 krajinách Európy. SAPEA je súčasťou mechanizmu vedeckého poradenstva, ktorý poskytuje Európskej komisii nezávislé, interdisciplinárne a faktické vedecké poradenstvo v oblasti politických otázok.

Viac informácii nájdete TU.

Mária Omastová