Aktuality

Medzinárodná česko-slovenská virologická konferencia

Vložil(a): A. Nozdrovická, 8.2.2019, videné 379-krát

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Biologickým centrom Akadémie vied Českej republiky, Českou spoločnosťou pre biochémiu a molekulárnu biológiu a Európskym fondom regionálneho rozvoja (Interreg Slovakia-Austria, project CAPSID) a Bratislavskou turistickou organizáciou organizuje medzinárodnú virologickú konferenciu pod názvom Joint CzechoSlovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting, ktorá sa bude konať v dňoch 13. – 15. februára v Aule SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave.

Cieľom konferencie je prehĺbiť vzájomné vzťahy a spoluprácu medzi českými, slovenskými a rakúskymi vedcami pracujúcimi vo všetkých odboroch virologického výskumu. Na konferencii s plenárnymi prednáškami vystúpia renomovaní virológovia Detlev H. Krüger a Christian Drosten z Nemecka a Shintaro Kobayashi z Japonska. Okrem tridsiatich prednášok zo všetkých oblastí virológie bude súčasťou konferencie aj výstava posterových prezentácií.

Konferencia je snahou o vytvorenie tradície pravidelných československých virologických konferencií, konajúcich sa každé dva roky striedavo v Čechách a na Slovensku. Po úspešnom prvom ročníku v Českých Budějoviciach v roku 2017 hostí teraz Bratislava druhé pokračovanie tejto iniciatívy. Tentokrát sa navyše na konferencii zúčastnia aj kolegovia z Rakúska, keďže jej súčasťou bude aj 1. slovensko-rakúsky míting štruktúrnej virológie.

Bližšie informácie o konferencii sú dostupné na webstránke https://virology.cz/.

Boris Urbančík, BMC SAV

Príloha

Joint CzechoSlovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting