Aktuality

Guru psychoterapie v SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 16.1.2019, videné 364-krát

Ľudský hnev, terapia odpustenia, emócie šťastia. Ich prežívanie v kontexte ľudského konania sa skloňovalo pri prijatí profesora Roberta Enrighta z USA predsedom SAV profesorom Pavlom Šajgalíkom v stredu 16. januára na pôde SAV v Bratislave.

Stretnutie sa uskutočnilo v rámci sympózia Integratívna onkológia, ktoré zorganizovala Nadácia Výskum rakoviny spolu s partnermi, vrátane SAV, pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine. Robert Enright je profesorom edukačnej psychológie na Wisconsin-Madison University. Bol nominantom na Templetonovu cenu a Nobelovu cenu za mier v roku 2018. Doc. Gabriel Bianchi, CSc., mu pri predstavovaní doprial prívlastok guru svetovej psychoterapie. Na medzinárodnej scéne ho často označujú ako „otca výskumu odpustenia“. Je autorom siedmich kníh a viac než 150 publikácií zameraných na sociálny vývoj a psychológiu odpustenia. Profesor Robert Enright poďakoval za prijatie a stručne načrtol sféry svojho skúmania a pôsobenia s akcentom na skutočnosť, že ľudstvo potrebuje v „prvej línii“ ľudí, ktorí dokážu čeliť návalom strachu, krívd a hnevu a učia ich prekonávať aj formami odpustenia. „Psychoterapia je okrem iného aj umenie, ako čeliť úzkosti,“ pripomenul v spoločnosti ďalších odborníkov a hostí.   

Organizovanie sympózia na pôde SAV sa udialo v rámci spolupráce ústavov dvoch centier – Biomedicínskeho centra SAV a Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Napĺňa dlhodobý zámer Nadácie Výskum rakoviny  – podporiť transdisciplinárnu spoluprácu výskumníkov v prevencii, včasnej diagnostike a liečbe onkologických pacientov. (spn)

Foto: Marcel Matiašovič

 

Príloha

Prof. Robert Enright v spoločnosti predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka.
Príloha

Prof. Robert Enright z USA.
Príloha

Diskusia o psychoterapii na pôde SAV.