Aktuality

História (a historici) na dosah ruky

Vložil(a): S. Ščepán, 9.11.2018, videné 201-krát

Zvieratá, jedlo, víno. Je to trochu zjednodušené, ale toto sú témy, ktoré ponúkli vedci z Historického ústavu SAV tento rok verejnosti v rámci Týždňa vedy a techniky. Priblížili sa jej nielen výberom čo najpopulárnejších tém, ale tiež miestom – prednášky pripravili vo výstavnej sieni Archa – vlastne v bratislavskom Primaciálnom paláci. Ako povedala Diana Duchoňová, PhD., jedna z organizátorov a aj prednášajúca – využili tak osvedčenú spoluprácu ústavu s Archívom mesta Bratislavy a presunuli sa z ústavu, do úplného centra.

Tému Človek a svet zvierat v stredoveku prezentovali žiakom bratislavskej Základnej školy na Vrútockej ulici Pavol Hudáček, PhD. a Peter Bystrický, PhD. z oddelenia najstarších dejín. Prvý, ktorý sa okrem zvierat v stredoveku venuje vo svojom výskume i stredovekým dejinám Uhorska, vysvetlil hosťom rozdiely v chove svíň, sústredil sa na to, čo znamenalo lesné pasenie, ktoré je už dnes veľmi zriedkavé a prežilo len v niektorých krajinách, ako fungovali pastieri, ako sa ošetrovali špeciálne dubové lesy na pasenie určené, ako to bolo so zabíjačkami... P. Bystrický (skúma okrem zvierat v stredoveku napríklad aj témy, ktoré súvisia so sťahovaním národov) priblížil hosťom podujatia ako sa pes domestikoval, akú úlohu hral napríklad v starom Egypte, Grécku, ako sa menilo jeho využívanie v stredoveku.

Výskum, z  ktorého vznikla kniha Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku bol základom ďalšej prednášky, v ktorej jej spoluautorky PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. a Diana Duchoňová priblížili, čo všetko bolo potrebné pre zabezpečenie stravy pre uhorského šľachtica, jeho dvor a služobníctvo v šestnástom a sedemnástom storočí. Podľa nich stravovanie patrilo medzi spôsoby, akým šľachtici manifestovali svoje postavenie. Tünde Lengyelová opísala špecifiká kuchyne tých čias, priblížila ako vyzerala, kde bola umiestnená, aj spôsob, ako sa v nej kúrilo, varilo, či vetralo. Vedkyne vysvetlili aj aký bol personál kuchyne, ako fungovalo zásobovanie, aká strava smerovala na šľachtický stôl. Dominovalo mäso, chlieb a víno. Najčastejšie sa jedla hydina - sliepky, husi, morky, a veľa rýb. Diana Duchoňová priblížila spôsob, akým šľachtici stolovali, okrem iného do istého obdobia boli prakticky bez raňajok, zato obed mal viac ako 15 chodov, večere a o čosi menej.

Treťou prednáškou, ktorú pracovníci Historického ústavu SAV v rámci tohto podujatia Týždňa vedy a techniky pripravili bolo Víno v prameňoch.

(pod)

Foto: sob

 

Príloha

Populárne témy z histórie prilákali bratislavských žiakov do Archy.