Aktuality

Od opaľovacieho krému po odolné autá

Vložil(a): S. Ščepán, 8.11.2018, videné 199-krát

Pozvánkou na „vidieť neviditeľné“ sa začal Týždeň vedy a techniky v Košiciach. Odštartovali ho v Ústave materiálového výskumu SAV.

Vynovenú aulu budovy ústavov SAV na Watsonovej ulici zaplnili žiaci Strednej priemyselnej školy na Komenského ulici v Košiciach (mimochodom, bola prvou priemyselnou školou v Rakúsko – Uhorsku, zriadili ju v roku 1872 so zameraním na strojárstvo). K priemyslovkárom sa pridali aj gymnazisti z Poštovej. Organizačný tím z ÚMV SAV na čele so zástupcom riaditeľa  Ing. Karlom Sakslom, DrSc. vie, že stredoškoláci sa práve rozhodujú o tom, na ktorej vysokej škole pokračovať v štúdiu a keďže radi by spomedzi nich časom  získali svojich nasledovníkov, vyberali pre mládež pútavé témy prednášok. „Určite ste už mnohí počuli pojem nanotechnológia, nanoveda alebo nanomedicína,“ začala svoju prednášku Zázračný nanosvet Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD. Význam slova NANO vysvetlila na lopte: „Futbalová lopta  je 10 000 000-krát menšia ako Zem. Ak porovnáme tzv. fulerén, čo je molekula zložená zo 60 atómov uhlíka, ten je o miliardu-krát menší ako futbalová lopta. A nanometer je vlastne 1 miliardtina metra, teda 10-9 metra. Označuje sa nm. Predpona NANOS pochádza k gréckeho slova trpaslík.“ 

Pri vedeckých prednáškach laici najskôr prijmú fakty a prirovnania k veciam, im všeobecne známym. Lektori zo SAV to vedia, preto ich radi využívajú. Slečny z publika Saška Kovalčíková zaujala faktom, že ľudské nechty narastú za jednu minútu o 1 nanometer.  Že nanočastice sa využívajú aj v textilnom priemysle na zlepšenie vlastností odevov ako nepremokavosť, odolnosť proti vetru, vzdušnosť či odpudzovanie špiny. Študentky, ktoré holdujú kozmetike, po prednáške o nanočastiach určite zmenia opaľovacie krémy. „Vieme, že UV žiarenie najlepšie blokuje zinok. Bežné slnečné krémy obsahujú jeho veľké častice, preto nanesená  vrstva musí byť hrubá, aby dosahovala účinok. To pre spotrebiteľa nie je atraktívne. Ale nanotechnologicky rozdrvený zinok je oveľa menší a už tenká vrstva spoľahlivo blokuje UV žiarenie. Nuž, hľadajte v drogériách takéto krémy,“ odporučila. 

Nanotechnólogie sú už v elektronike, medicíne, energetike a v bežnom spotrebnom tovare. Výrobcovia sa sústreďujú najmä na čistotu a hygienu. Prečo sa okná veľkých firemných budov nikdy nezašpinia? Vďačia za to špeciálnej titánovej nanovrstve, ktorá vďaka slnečnému žiareniu rozpúšťa nečistoty. Prísady s nanorozmermi zvyšujú tvrdosť náterov firmy Behr v kuchyniach a kúpeľniach – posilňujú tak ich odolnosť proti vode, špine a plesniam. Výrobcovia už ponúkajú chladničky, práčky, sušičky, umývačky i mobilné telefóny s povrchom obsahujúcim nanočastice striebra, ktoré potláčajú rast baktérií a zápach. Niektoré šampóny ich využívajú na vytvorenie špecifických vôní, napríklad „perlovej“ v Pantene, Wilkinson zasa zlepšuje vlastnosti svojich žiletiek. Použitím nanorúrok možno spevniť plasty, používané pri výrobe automobilov, čím budú autá odolnejšie voči nárazom. Nanoelektronika sa nachádza v každom novom notebooku. Predtým jeden počítač slúžil mnohým ľuďom a teraz jednému človeku slúži viac počítačov.

Blok prednášok pokračoval prezentáciou Ing. Radovana Bureša, CSc. o práškovej metalurgii od wolfrámového vlákna žiarovky po 3D tlač auta. Biomateriálom v medicíne sa venoval RNDr. Tibor Sopčák, PhD.: „Kostné cementy na báze kalcium fosfátov (CPC) sú široko využívané v ortopédii a zubnom lekárstve predovšetkým ako výplne defektov, na fixáciu implantátov a spájanie kostných fragmentov. Tieto materiály vznikajú zmiešaním kalcium fosfátových práškových prekurzorov a kvapalnej fázy za vzniku pasty, ktorá sa vyznačuje výbornou tvarovateľnosťou a jedinečnou schopnosťou samovytvrdzovania in vivo na postihnutom mieste. Avšak, nevýhodou niektorých tradičných CPC je nevhodná doba tuhnutia, pomalá resorpcia a nízka hodnota mechanickej pevnosti, ktorá limituje ich použitie v aplikáciách vyžadujúcich vysokú záťaž. Z uvedených dôvodov vyplýva potreba prípravy takých systémov, ktoré umožnia zvýšenie pevnosti biocementu za súčasného zachovania biologických a fyzikálno-chemických vlastností,“ povedal a predstavil niektoré spôsoby hľadania riešení, ktorým sa venujú materiáloví výskumníci v Košiciach.

Hostitelia mladým návštevníkom otvorili dvere svojich laboratórií, ktoré sa podarilo vybudovať a zariadiť špičkovým vybavením aj vďaka rôznym projektom. Pozreli si napr. prípravovňu metalografických preparátov, optickú mikroskopiu,  tribologické laboratórium, laboratórium termických analýz, nanotechnologické laboratórium a iné.

Pri odchode dostali možnosť pozrieť si výtvarné práce žiakov súkromnej ZUŠ košických mučeníkov na Čordákovej ulici v Košiciach a zahlasovať s ostatnými návštevníkmi ústavu za najlepšiu. Deti vytvorili práce pre výtvarnú súťaž „Veda očami mladých umelcov“ v rámci projektu Otvorená akadémia. Ich úlohou bolo dokresliť mikroštruktúru keramických materiálov zobrazených pomocou elektrónového mikroskopu.  

Text a foto: Katarína Čižmáriková

 

Príloha

Strojnícki priemyslovkári z Košíc dlhodobo spolupracujú s vedcami z Ústavu materiálového výskumu SAV. Nechýbali ani na Dni otvorených dverí.
Príloha

Alexandra Kovalčíková pozvala študentov do zázračného nanosveta.
Príloha

Osemnásť najlepších výtvarných prác vzniklo zaujímavým prepojením maľby a využitím elektrónového mikroskopu.