Aktuality

Botanika priamo v labákoch

Vložil(a): S. Ščepán, 8.11.2018, videné 239-krát

Čo je botanika v súčasnosti? Na to sa v rámci Týždňa vedy a techniky boli utorok v bratislavskom Botanickom ústave Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV pozrieť gymnazisti zo Spojenej školy na Tilgnerovej ulici v Bratislave. O krátke predstavenie tohto ústavu sa postarali doktorandky Mgr. Denisa Bazalová a Mgr. Katarína Mikulová. Vysvetlili študentom špecifiká práce vedca – botanika, jeho pôsobenie v laboratóriu i priamo v teréne, predstavili im najdôležitejšie témy, ktorým sa ústav venuje a aj jeho oddelenia.

S tými sa študenti mohli postupne zoznámiť bližšie. Na oddelení nižších rastlín im Mgr. Miroslav Caboň, PhD. vysvetlil, akú úlohu v ich práci má skúmanie DNA, čo je polymerázová reťazová reakcia, ako sa vystrihne istý úsek DNA i to, čo to znamená elektroforéza a ako sa skúmajú jej výsledky. Časť toho si mohli študenti aj vyskúšať, napipetovať DNA na agarózový gel a spoločne výsledky vyhodnotiť.

Jeho kolegyňa Mgr. Zuzana Fačkovcová, PhD. bližšie predstavila náplň práce oddelenia, spomenula študentom výskum v oblastiach, o ktorých určite počuli – napríklad siníc, húb, lišajníkov. Priblížila im výskum, v ktorom sa vedci venujú spôsobu výživy húb.

Na oddelení fyziológie rastlín sa študenti mohli dozvedieť napríklad ako funguje a ako sa využíva laserový konfokálny mikroskop. Mgr. Alexandra Lešková, PhD. im vysvetlila ako tento prístroj dokáže poskytnúť vedcom – cez optické rezy – kvalitný 3D obraz časti rastliny. Hostia si mohli pozrieť tiež transmisný elektrónkový mikroskop, ktorý obdivovali takmer ako muzeálny kus - je to TESLA zo sedemdesiatych rokov a stále vedcom slúži.

Na oddelení geobotaniky študentom dvojica RNDr. Jozef Šibík, PhD. a Mgr. Mária Šibíková, PhD. prestavila svoju prácu ako výskum, ktorý sa v niektorých oblastiach trochu podobá na science fiction. „Spolupracujeme s Európskou vesmírnou agentúrou, máme skúsenosť aj s NASA,“ povedal Jozef Šibík. Vedci totiž vyvíjajú softvér (NaturaSAT), ktorý by mal pomôcť identifikovať biotopy pomocou satelitných snímok.

Študenti mali možnosť navštíviť aj oddelenie taxonómie vyšších rastlín.

(pod)

Foto: sob

 

Príloha

Botanika má svoje čaro aj v interiéroch.