Aktuality

Tradičné a alternatívne rodičovstvo

Vložil(a): S. Ščepán, 7.11.2018, videné 312-krát

„Tá téma je veľmi citlivá. Je hodnotová a aj trochu na pokraji, ale som presvedčená, že vedecké poznanie nám môže pomôcť debatu na túto tému viesť,“ hovorí Mgr. Jana Fúsková, PhD., vedecká pracovníčka Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV. Reč je o rodičovstve a rodičoch rovnakého pohlavia. Téme, ktorej sa táto postdoktorandka venuje v šesťčlennom tíme vedcov z tohto ústavu, ktorí skúmajú v rámci projektu VEGA tému: Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie. V rámci toho skúmajú napríklad rodičovstvo v staršom veku, kohabitácie (teda partnerov, ktorí spolu vychovávajú dieťa a zaobišli sa bez sobáša), ľudí, ktorí si osvojujú deti. Ale vedcov zaujímajú napríklad aj profesionálni, a pochopiteľne – tradiční rodičia.

Prednáška Jany Fúskovej orientovaná práve na tému rodičov rovnakého pohlavia bola hlavným bodom seminára, ktorý vedci v rámci Týždňa vedy a techniky pripravili pre kolegov z ústavu, akadémie i pre verejnosť. Venovala sa pojmu tradičná rodina, tradičným formám rodičovstva, sústredila sa na homoparentné rodiny, pričom pripomenula, že téma rodičov rovnakého pohlavia je na Slovensku dosť neprebádané územie. Ako hovorí Jana Fúsková, staršie zdroje možno nájsť skôr materiáloch z konferencii psychológov a psychiatrov. „Pred referendom o tejto téme bolo publikovaných pár rozhovorov s rodičmi, ale nemáme žiadne dostatočne veľké dáta, takže skutočne sme na neprebádanej pôde,“ dodáva. „Najmä ak chceme získať veľké dáta, s ktorými by sa dalo seriózne pracovať.“

Zdôrazňuje, že spoločnosť by mala byť riadená pravidlami, ktoré sú založené na odbornom poznaní. „Problém je, že na Slovensku ako keby verejné politiky v tejto téme vôbec nekorešpondovali s vedeckým poznaním. Téma je aj v občianskej spoločnosti tak vyostrená, že ani tam nevieme nájsť pevnú pôdu. Takže jedným z našich cieľov je dať podklad na tvorbu verejných politík,“ hovorí. A dodáva, že nemusí ísť až priamo o legislatívnu úpravu LGBT rodičovstva, ale hoci len o zmeny pri rodičovských dovolenkách, v pracovno-právnych vzťahoch napríklad pri možností ošetrovaní člena rodiny a v záležitostiach zdravotnej starostlivosti (poradenstvo, služby asistovanej reprodukcie...), kde sú títo ľudia dosť limitovaní.

Pokiaľ ide o vedecké výsledky tohto výskumu, mali by ich prezentovať napríklad na medzinárodnej konferencii Sexuality, ktorú Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV pravidelne organizuje. Tím vedcov z tohto ústavu plánuje v najbližšej budúcnosti publikovať prvú väčšiu štúdiu zameranú na to, „...ako sú jednotlivé typy rodičov reflektované v legislatívnom, odbornom, populárnom či laickom disurze“, chystajú tiež reprezentatívny výskum, ktorý by poskytol k téme viacero údajov. „Vieme, že 40 percent detí na Slovensku sa rodí do nemanželských vzťahov,“ vysvetľuje J. Fúsková opierajúc sa o údaj z roku 2017 (roku 2000 to bolo 18 percent). „Ale nevieme viac. Koľko z nich sa plánuje vziať, či žijú spolu alebo na odlišných adresách, samorodičia... Chceme vedieť koľko je slobodných matiek, koľko slobodných otcov, koľko vdovcov... Jednoducho chceme túto pestrú paletu rozkľúčovať,“ dodáva vedkyňa, ktorá bude – rovnako ako päť jej kolegov na téme pracovať spolu štyri roky.

(pod)

Foto: sob

 

Príloha

Mgr. Jana Fúsková, PhD., vedecká pracovníčka Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.