Aktuality

Migrantov aj zamestnávateľov nasmeruje Dunajský kompas

Vložil(a): S. Ščepán, 28.9.2018, videné 215-krát

Zamestnávatelia cudzincov a imigranti sa dnes môžu orientovať na Slovensku aj pomocou Podujanského kompasu. V týchto dňoch majú zamestnávatelia cudzincov a imigranti na Slovensku rýchly a centralizovaný prístup k informáciám o službách na http://sk.danubecompass.org/Komplexnú informačnú  platformu buduje Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied v rámci projektu DRIM s finančnou podporou Programu EÚ Dunajská stratégia.

„UNESCO dnešný deň vyhlásilo ako Medzinárodný deň prístupu k informáciám. Aj náš projekt  smeruje presne k tomu, je venovaný primárne dvom cieľovým skupinám a túto prezentáciu dnes usporadúvame v duchu poskytovania lepších, kvalitnejších a aktuálnejších informácií pre migrantov, ale i štátnu a neštátnu sféru,“ povedal Boris Divínsky z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied.

Platforma zjednodušuje informovanosť o službách pre prisťahovalcov na Slovensku a je dostupná v slovenčine, angličtine, vietnamčine, srbčine a ukrajinčine. „Životné situácie“ imigrantov na Slovensku sú prezentované v šiestich základných cykloch: Príchod a pobyt, Práca a podnikanie, Každodenný život, Zdravotníctvo a Výučba slovenčiny.

„Napríklad Rakúšania majú v prvom rade ako zvolený cudzí jazyk turečtinu, pretože tam veľké množstvo Turkov a určite majú srbčinu, lebo tá je tam historicky daná vývojom už od 60. rokov. Mnohé krajiny majú dosť často arabčinu, alebo majú niektorý z iránskych jazykov,“ povedal Boris Divínsky .

Užívatelia virtuálneho kompasu sa môžu jednoduchým spôsobom orientovať v procesoch vydania pracovných povolení a rezidenčných víz a v získavaní sebavedomia o právach na pracovisku, v zdravotníctve a v sociálnom systéme. Nielen imigranti, ale aj zamestnávatelia a verejné inštitúcie ťažia z krátkych, jednoduchých a transparentných informácií pri podávaní a získavaní povolení na prácu, pobyt či získavanie rodinných certifikátov.

„Platforma prispieva k modernej a otvorenej spoločnosti, kde sú imigranti akceptovaní s rešpektom a dôstojnosťou nášho spoločenstva. Spoľahlivý prístup k dátam a presné informácie pomáhajú budovať dôveru v miestnu vládu a vo verejné inštitúcie,“ povedala Tatiana Podolinská, riaditeľka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied.

Monika Hucáková

 

 

 

 

Príloha

20180928_111325.jpg
Príloha

20180928_105230.jpg
Príloha

20180928_105545.jpg