Aktuality

Vychádza nové číslo Akadémie/Správ SAV

Vložil(a): A. Nozdrovická, 17.8.2018, videné 533-krát

Nové číslo časopisu Slovenskej akadémie vied Akadémia/Správy SAV venuje okrem iného pozornosť transformácii. Zákon pripravil na transformáciu SAV podmienky, ktoré možno zjednodušene charakterizovať takto: z večera do rána sa všetky jej organizácie preklopia na verejné výskumné inštitúcie a majetok štátu, ktorý spravujú, sa stane ich majetkom. Transformácia je však oveľa viac a aby bola na ňu akadémia pripravená, musela absolvovať dôležitú a nie ľahkú anabázu. Napriek tomu sa transformácia zastavila – na ministerstve školstva. Viac v rozhovore s predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom pod titulkom Stále hľadáme riešenie.

Viac ako päťsto strán textu, fotografií, ilustrácií, máp a schém. To je stručná charakteristika kolektívnej monografie Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. Vyšla minulý rok a jej editorka a hlavná autorka Daniela Dvořáková z Historického ústavu SAV začiatkom júla prevzala za autorský kolektív Cenu SAV. Prácu na monografii, ale aj na ďalších svojich témach približuje vedkyňa v článku Mýty sú vďačná téma.

Po tabuli do hĺbky kvantového sveta. Pod týmto titulkom predstavuje časopis teoretického fyzika Daniela Reitznera z Fyzikálneho ústavu SAV. Tento štipendista SASPRO sa na jar ocitol v spoločnosti špičkových kolegov, ktorých vyhlásili za Vedcov roka SR 2017. Jeho – v kategórii Mladý vedecký pracovník.

Po minuloročnom predstavení celého Biomedicínskeho centra SAV a Virologického ústavu BMC približuje časopis Akadémia/Správy SAV ďalší z ústavov tejto inštitúcie. O začlenení, smerovaní a budúcnosti Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV hovorí jeho vedecký riaditeľ Miroslav Chovanec v rozhovore Emócií je menej, prevládol pragmatický prístup.

Časopis prináša aj prehľad čerstvých držiteľov Ceny SAV a vedcov, ktorých ocenili za publikovanie, informuje o štarte práce medzinárodného poradného výboru SAV, stručne sa pozrel na prácu vedeckých spoločností pri SAV.

(pod)

Viac TU.

Príloha

Akadémia/Správy SAV