Aktuality

Zomrel prof. Beloslav Riečan

Vložil(a): A. Nozdrovická, 15.8.2018, videné 1730-krát

Vo veku 81 rokov zomrel v pondelok 13. augusta významný slovenský matematik a bývalý riaditeľ Matematického ústavu SAV prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. 

Narodil sa 10. novembra 1936 v Žiline. Po absolvovaní Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (1958) pôsobil na Katedre matematiky Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (1958 – 1971), kde absolvoval aj externú ašpirantúru. O rok neskôr (1965) obhájil kandidátsku dizertačnú prácu na Matematickom ústave SAV v Bratislave. V roku 1966 sa habilitoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, o rok neskôr ho menovali za docenta matematiky. Roku 1972 prešiel na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského, od ktorej sa roku 1980 odčlenila Matematicko-fyzikálna fakulta, na ktorej vyučoval do roku 1985. V  roku 1981 ho menovali za profesora matematiky. V rokoch 1985 – 1989 bol profesorom na Vysokej vojenskej technickej škole v Liptovskom Mikuláši. Po novembri 1989 sa stal dekanom MFF UK.

Od roku 1992 do roku 1998 bol riaditeľom Matematického ústavu SAV v Bratislave. Od roku 1998 pôsobil na Katedre matematiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a zároveň ako externý pracovník Matematického ústavu SAV.

Založil matematický seminár Aká si mi krásna..., ktorý je určený širokej verejnosti a prednášajú na ňom významné osobnosti slovenskej matematiky.

Za svoju záslužnú prácu získal mnoho ocenení. Bol čestným členom JSMF (1987), získal Cenu SAV za vedecko-popularizačnú činnosť (1992), Zlatú čestnú plaketu Jura Hronca SAV v Bratislave za zásluhy v matematických vedách (1995), Zlatú medailu MFF UK v Bratislave (1996), Čestnú oborovú medailu Bernarda Bolzana Akademie věd České republiky za zásluhy v matematických vedách (1998), Cenu SAV (1999),  Striebornú medailu Univerzity v Miláne (2000), Medailu SAV Za zásluhy o rozvoj vedy (2001), Rad Ľ. Štúra I. triedy (2002), Pamätnú medailu MFF UK v Prahe (2004), na pražskej Univerzite Karlovej získal titul Doktor honoris causa (2012). Bol Členom Učenej spoločnosti SAV (2005) a ďalšie.

Beloslav Riečan bol vášnivým propagátorom matematiky a kultúry. Už v gymnaziálnych rokoch hral ako organista v evanjelickom kostole. Vynikajúco hral na klavíri. Pôsobil ako člen spevokolu Figuša Bystrého v Banskej Bystrici. Bol iniciátorom vzniku medzinárodného semináru Matematika a hudba, ktorý sa pravidelne koná a rôznych miestach Slovenska, okrem iného aj v kaštieli v Dolnej Krupej, kde pôsobil aj Ludwig van Beethoven.

Česť jeho pamiatke!

Pohreb prof. Beloslava Riečana bude v pondelok 20. augusta o 14.h na Evanjelickom a. v. v Banskej Bystrici.

 

Foto: Juraj Broš

Príloha

Prof. Beloslav Riečan pri preberaní Zlatej medaily SAV v roku 2012 (na snímke spolu s Evou Majkovou, vtedajšou podpredsedníčkou SAV)