Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

PhDr. Vojtech Dangl, CSc.

In memoriam PhDr. Vojtech Dangl, CSc.

11. 7. 2018 | zhliadnuté 2793-krát

Nie je to tak dávno,  čo sme sa v Historickom ústave SAV lúčili s doktorom Vojtechom Danglom pred jeho odchodom na dovolenku a netušili sme, že sa lúčime naposledy a navždy. Doktor Vojtech Dangl zomrel 8. júla 2018 vo veku 81 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým PhDr. Vojtechom Danglom, CSc. sa bude konať 12. júla 2018 o 14:30 v bratislavskom krematóriu.

Vojtech Dangl sa narodil 15. apríla 1937 v Šahách. Po skončení štúdia na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity, odbor história - filozofia, pracoval v  Múzeu SNP v Banskej Bystrici (1962 – 1965) a v Slovenskom pamiatkovom ústave (1965 až 1970).  Jeho profesionálna dráha sa však spája najmä s Vojenským historickým ústavom, kde pôsobil od roku 1970 do roku 2004. V rokoch 1994 – 1999 bol riaditeľom Odboru vojensko-historických výskumov a od roku 1999 predsedom vedeckej rady VHÚ. Je pre nás cťou, že v roku 2004, po odchode z Vojenského historického ústavu, sa stal naším kolegom v Historickom ústave SAV.

Vojtech Dangl je v slovenskej historickej obci i medzi laickými milovníkmi histórie známy ako spoluzakladateľ vojenskej histórie na Slovensku, jej významný predstaviteľ a neúnavný popularizátor. Hoci ostal civilom, vojenskej histórii slúžil ako vojak verne a oddane po celý svoj profesionálny život. Ako nekonfliktný človek a presvedčený pacifista sa paradoxne viac ako päťdesiat rokov venoval výskumu ozbrojených konfliktov a armád na našom území. Stál pri zrode a konštituovaní Vojenského historického ústavu, inštitucionálnej bázy na výskum vojenských dejín Slovenska. Spoluzakladal a dlhé roky viedol časopis Vojenská história, autorsky sa podieľal na prvom komplexnom spracovaní vojenských dejín našej krajiny. Ako prvý sa u nás systematicky venoval vplyvu  armády na spoločnosť. Výsledkom jeho vedeckej práce je 14 monografií, spoluautorstvo na 10 kolektívnych monografiách a 11 encyklopedických dielach a vyše 50 štúdií. Výberová bibliografia sa nachádza v pamätnici vydanej pri príležitosti jeho 80-tych narodenín „Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi. Vzťah armády a spoločnosti v období modernizáce“ (Bratislava 2017). V tomto kontexte však nie sú dôležité a zaujímavé len počty vydaných kníh, knižných kapitol a  štúdií, ale taktiež ich dosah a mimoriadny úspech u čitateľov. Odborné poznatky a strohé fakty vedel spracovať a podať zaujímavým a pútavým spôsobom, takže niektoré jeho knihy pozná niekoľko generácií slovenských čitateľov, čo pri odbornej literatúre či literatúre faktu nebýva bežné.

Vojtech Dangl však nebol len historikom, po ktorom ostanú kvalitné a priekopnícke práce, ale najmä múdrym a dobrým človekom. Pre nás, jeho kolegov, bol stelesnením hrdého, čestného a spravodlivého rytiera z dávnych čias; gentlmanom, akých už veľa neostalo. Vystupoval vždy skromne a nenápadne, jeho humor bol láskavý a sebairónia odzbrojujúca. Staršie generácie si ho pamätajú tiež ako vynikajúceho klaviristu a elegantného tanečníka. Mladší ho vnímajú nielen ako odbornú ikonu – mnohostranného experta na dejiny vojenstva v období habsburskej monarchie, ale obľubovali ho aj ako tolerantného, vľúdneho a priateľského kolegu. Pracovné, aj osobné rozhovory s doktorom Danglom nám budú veľmi chýbať.

Napriek početným profesionálnym úspechom však trvalou prioritou v jeho živote ostala jeho rodina a početní priatelia, s ktorými budeme na neho vždy s láskou a radi spomínať.

Česť jeho pamiatke.