Aktuality

Ako prichytiť prefíkaný vírus

Vložil(a): S. Ščepán, 14.6.2018, videné 636-krát

Má za sebou viacero zahraničných pobytov, „vo vrecku“ štyri granty a v profesijnom životopise zaujímavé publikácie. Vďaka jednej z nich (odbornej štúdii v magazíne PLoS Pathogens) sa o jej výskume zmienil prestížny Nature Reviews. Už pred piatimi rokmi tým zaujala aj slovenské médiá. Medzitým Mgr. Ivana Nemčovičová, PhD., využila možnosti, ktoré Slovenská akadémia vied ponúkla v rámci projektu SASPRO a pokračuje vo svojej téme zameranej na cytomegalovírus (herpetický vírus ohrozujúci najmä ľudí z oslabenou imunitou). Teraz už ako vedúca oddelenia imunológie vírusov Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV. „Náš projekt má aj aplikačný potenciál,“ hovorí. „Vírusové proteíny, ktoré študujeme, nás vedú k vývoju antivirotík,“ pripomína.

Absolvovala odbor matematika-fyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, doktorandské štúdium v odbore biofyzika v Ústave fyzikálnej biológie Jihočeskej univerzity, postdoktorandské štúdium v Chemickom ústave SAV, neskôr vo Vienna Glycogiology Center a v rokoch 2009 až 2013 v La Jolla Institute for Allergy and Immunology (Ústavu alergológie a imunológie v La Jolle) v Spojených štátoch amerických.

Pokiaľ ide o jej hľadanie možnosti pôsobiť v zahraničí, zdôrazňuje, že okrem výsledkov výskumu či zaujímavých tém musí mať človek dobré kontakty, aby získal tie správne referencie. Tie jej zavážili pri prijímaní na postdoktorandské štúdium do kalifornskej La Jolly. To už znamenalo aj tému vírusových imunitných modulátorov.

Vybrala si ju z viacerých, ktoré jej tamojšie laboratórium ponúklo. „Vlastne štartovala až s mojím príchodom. Nie, že by som bola jediná, čo som sa jej potom venovala, ale asi môžem povedať, že som ju zastrešovala,“ vysvetľuje. Prečo práve táto téma? „Ak je imunitný systém zázrak, tak vírusy sú ešte väčší, lebo ho vedia okabátiť,“ hovorí táto vedkyňa. „Dokážu mutovať, neustále sa prispôsobovať tomu, čo naše telo vytvára, aby naše bunky obránilo. Napodobňujú molekuly vlastné ľudskému telu, zoberú ich tvar, napodobnia štruktúru, vírusové proteíny potom odchytia tie nášmu telu vlastné proteíny a zabránia imunitnej odpovedi,“ vysvetľuje.

V téme Ivana Nemčovičová pokračuje aj po návrate na Slovensko. Využila možnosť, ktorú ponúkalo SASPRO a ponúkla Slovenskej akadémii vied projekt (Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovírusom a jej imunoterapeutický potenciál), ktorý v tom vlastne pokračoval.

Jej projekt SASPRO sa nemusí skončiť posledný júnový deň, ako bolo naplánované. Akadémia jej (a ďalším, čo úspešne prešli výzvou na predĺženie projektov programu SASPRO) ho umožnila predĺžiť do konca roka. Hovorí, že spolu s ďalšími tromi grantmi, ktoré získala, jej to dáva slušnú perspektívu. A vďaka osobitým podmienkam SASPRO aj dobré ocenenie jej práce. Na otázku o budúcnosti hovorí, že tú rozbehnutú v SAV považuje za zaujímavú a možnú. „No som stále otvorená tomu, že sa ešte niekam vyberiem,“ dodáva.

(pod)

Foto: (sob)

(Krátené. Viac Akadémia/Správy SAV 3/2018)

 

 

Príloha

Mgr. Ivana Nemčovičová, PhD.,
Príloha

image_thumb.png