Aktuality

Aj SAV sa zapojí do osláv Dňa Dunaja

Vložil(a): A. Nozdrovická, 12.6.2018, videné 449-krát

V sobotu, 16. júna sa vo Vodárenskom múzeu BVS, a. s., uskutoční celodenná akcia organizovaná pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja, ktorý v roku 2004 vyhlásila Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja (ICPDR) so sídlom vo Viedni. Dve vedecké pracoviská Slovenskej akadémie vied, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV a Ústav polymérov SAV, sa v tento deň zapoja do osláv a ukážu deťom, ale aj ich rodičom, čo všetko je s Dunajom spojené a ako a prečo ho máme chrániť.

Rieka Dunaj spája desať európskych krajín a je najmedzinárodnejšou riekou na svete. Zdravý Dunaj a jeho prítoky by mali byť v centre záujmu obyvateľov, ktorí žijú v jeho povodí. Dunaj je hotspotom biodiverzity vodných ekosystémov v Európe, poskytuje nám veľké množstvo ekosystémových služieb, ako sú kvalitná pitná voda alebo obrovská produkcia lužných lesov, a ako hlavný prítok má priamy vplyv aj na Čierne more.

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV bude záujemcom prezentovať živé organizmy, ktoré sú svojím životom viazané na Dunaj, čiže živé ryby, vodné bezstavovce alebo rôzne rastliny. Zároveň sa návštevníci budú môcť oboznámiť s jeseterom malým v rámci projektu LIFE – Reštitúcia jesetera malého v rakúskom úseku Dunaja (LIFE14 NAT/AT/000057). Jeseter malý je jedným z dunajských jeseterov, ktoré sú vlajkovými druhmi Dunaja. Je to posledný druh jesetera, ktorý sa v našom úseku Dunaja ešte vyskytuje, no aj jeho stavy výrazne klesajú. Jedným z cieľov tohto projektu je obnoviť populáciu jesetera malého v úseku Dunaja medzi Bratislavou a Viedňou. Okrem toho sa návštevníci budú môcť zapojiť do systému VISITOR, ktorý umožňuje verejnosti pomocou aplikácie pre smartfóny zapojiť sa do mapovania nepôvodných druhov rastlín a živočíchov. Zoznam druhov, ktoré nás zaujímajú, možno nájsť na webe systému visitor.sav.sk, niektoré z nich predstavia naživo v stánku SAV.

Ústav polymérov SAV je od roku 2017 zapojený v environmentálnom projekte s názvom PlasticFreeDanube aplikovanom v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. INTERREG V-A SK-AT/2017/TP/01 je možnosťou, ako sa zapojiť do riešenia problému plastového odpadu "v" a "pozdĺž" Dunaja. Práve preto, že osveta v tomto smere je ešte stále nepostačujúca, Ústav polymérov SAV sa rozhodol byť počas Dňa Dunaja na tom najsprávnejšom mieste, na pôde Vodárenského múzea BVS, a. s., ktoré sa nachádza v blízkosti rieky. „Návštevníci si vlastnoručne vyzbierajú odpad, a tým pádom aj vyčistia okolie Dunaja, a u nás v stánku ho za našej asistencie vytriedia. To sa bude diať v réžii RepaNet, o. z., (partner projektu). Z nájdenej plastovej fľaše si vyrobia svoj vlastný šperk alebo iný predmet. Ako? Veľmi jednoducho, pomocou elektrostatického zvlákňovania roztoku plastu a to celé v réžii vedkyne Aleny Šiškovej (z Ústavu polymérov SAV) a umelkyne Jaroslavy Frajovej (VŠVU v Bratislava),“ hovorí Silvia Podhradská z Ústavu polymérov SAV.

Všetci sú na Dni Dunaja srdečne vítaní!

Foto: archív

Príloha

Dunaj je hotspotom biodiverzity vodných ekosystémov v Európe, poskytuje nám veľké množstvo ekosystémových služieb.
Príloha

Deň Dunaja