Aktuality

Parazitologické dni v Košiciach boli úspešné

Vložil(a): A. Nozdrovická, 12.6.2018, videné 280-krát

Vyše 130 účastníkov z desiatich krajín prejavilo záujem o účasť na XIII. slovenských a českých parazitologických dňoch s podnázvom Parasites in the Heart of Europe 2 v Košiciach. Organizátormi podujatia, ktoré sa koná každé dva roky, tentoraz boli Slovenská parazitologická spoločnosť, Česká parazitologická společnost a Parazitologický ústav SAV v Košiciach.

Päťdňový maratón odštartovala riaditeľka Parazitologického ústavu SAV v Košiciach a predsedníčka Slovenskej parazitologickej spoločnosti pri SAV RNDr. Ivica Hromadová, CSc. „Vítam vás v meste kultúry, vedy i športu,“  povedala v úvodnej prezentácii. Predstavila program a organizáciu veľkého a významného stretnutia odborníkov, ktorí sa venujú parazitom a parazitárnym chorobám u ľudí i zvierat. Počas konferencie odznelo vyše 130 príspevkov parazitológov i lekárov zo Slovenska, Česka, Poľska, Ruska, Maďarska, Litvy, Rakúska, Srbska, Ukrajiny i USA v šiestich sekciách.

Obohatením programu parazitologických dní bola tiež študentská súťaž, do ktorej sa prihlásilo 24 doktorandov. Mladí kolegovia zaujali nielen odbornosťou svojich príspevkov, ale spôsobom prezentácie pred mnohopočetným auditóriom. Porota na čele s Ivicou  Hromadovou súťaž vyhodnotila a vyhlásila šesť najlepších prednášok v súťaži PhD. študentov: 1. miesto – Tomáš Macháček (Česko), 2. miesto – Alžbeta Koleničová, 3. miesto – Viktória Čabanová (obe Slovensko), 4. miesto – Marta Maruszewska-Cheruiyot, 5. miesto – Robert Stryiński (obaja Poľsko) a 6. miesto – Terézia Mačák Kubašková (Slovensko). Všetky tri slovenské doktorandky-parazitologičky pôsobia v Parazitologickom ústave SAV v Košiciach.

Ďalší ročník podujatia České a slovenské parazitologické dni budú o dva roky v Českej republike.

Katarína Čižmáriková

Foto: autorka a Ľubomír Veis

Príloha

Časť účastníkov konferencie pri potulkách Košicami zapózovala pred mestským erbom na Hlavnej ulici.
Príloha

Riaditeľka Parazitologického ústavu SAV Ivica Hromadová pri otvorení XIII. slovenských a českých parazitologických dní v Košiciach.
Príloha

Víťazi súťaže doktorandov