Aktuality

Dreviny vo verejnej zeleni 2018

Vložil(a): S. Ščepán, 11.6.2018, videné 309-krát

Oddelenie fytopatológie a mykológie Ústavu ekológie lesa SAV v Nitre zorganizovalo vo štvrtok 7. júna v poradí už 10. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou pod názvom „Dreviny vo verejnej zeleni 2018“. Konala sa pri príležitosti nedožitých 75. narodenín doc. Ing. Gabriely Juhásovej, CSc.

Uznanie jej celoživotnému úsiliu, ktoré venovala záchrane genofondu gaštana jedlého, účastníci vyjadrili výsadbou tejto dreviny v areáli pracoviska počas konferencie. Poďakovanie za dodanie mladého stromu gaštana jedlého a realizáciu jeho výsadby patrí firme Greenery s.r.o.

O výsledkoch vedeckého výskumu z oblasti pestovania, ochrany a údržby drevín rastúcich v urbánnom prostredí diskutovalo vyše päťdesiat účastníkov zo Slovenska, Maďarska a Čiech. V troch prednáškových a jednej posterovej sekcii (10 posterov) odznelo takmer dvadsať prednášok prinášajúcich nové pohľady na riešenie vážnych problémov, ktoré sa dotýkajú drevín rastúcich na verejných priestranstvách, v parkoch, sadoch, v medziblokovej mestskej výsadbe, v okrasných záhradkách, atď. Prihlásené prednášky a ďalších 31 vedeckých príspevkov bolo uverejnených v recenzovanom zborníku na CD nosiči.

RNDr. Helena Ivanova, CSc.

Foto: Mgr. Marek Kobza, PhD.

 

 

Príloha

Sadenie mladého stromu gaštana jedlého.