Aktuality

Odštartoval nový projekt Horizontu - NANO2DAY

Vložil(a): S. Ščepán, 29.5.2018, videné 387-krát

Pracovníci z Ústavu polymérov SAV, z Oddelenia kompozitných materiálov, začali riešiť projekt Horizontu, ktorý má označenie H2020-RISE 777810 a akronym NANO2DAY. Jeho celý názov je Multifunkčné polymérne kompozity dopované novými 2D nanočasticami pre pokročilé aplikácie a trvá od mája 2018 do apríla 2022.

Kick-off Meeting sa konal na Univerzite v Rige, v Lotyšsku, kde pôsobí hlavný koordinátor projektu prof. Andrej Aniskevich. Na stretnutí sa stretli zástupcovia všetkých jedenástich partnerov projektu. Päť z nich je z výskumnej oblasti z Litvy, Lotyšska, Dánska, Švédska a Slovenska, štyria partneri sú firmy a dve inštitúcie z tzv. tretích krajín, univerzity z Bieloruska a USA. Ústav polymérov SAV zastupovali koordinátorka za slovenských riešiteľov, Ing. Mária Omastová, DrSc. a RNDr. Michal Procházka, PhD. Súčasťou stretnutia bola prednáška prof. Yuria Gogotsiho z Drexel University USA, s názvom  „Introduction to MXenes“.

Cieľom projektu je vyvinúť nové multifunkčné kompozity s vynikajúcimi elektrickými a mechanickými vlastnosťami  zamiešaním nanočastíc MXenov do polymérnych matríc.

MXeny sú nová trieda 2D anorganických materiálov, ktoré prvýkrát popísali v roku 2011 na Drexel Univerzity v USA. Rôzne MXeny sú pripravované z rôznych MAX fáz so všeobecným vzorcom  Mn+1AXn. (M je najčastejšie prechodný kov, A je prvok z 13 alebo 14 skupiny periodickej tabuľky prvkov, X je C a/alebo N a n = 1 – 3). Odleptaním A vrstvy vznikajú MXeny so všeobecným vzorcom Mn+1XnTx, kde T je funkčná skupina (napr. -O, -F, -OH).

Ústav polymérov SAV je hlavným koordinátorom WP3 Charakterizácia. Cieľom tejto časti je príprava a experimentálna charakterizácia pripravených kompozitov MXen/polymér zameraná na vytvorenie vzájomného vzťahu medzi vlastnosťami MXenov a elektrickými a mechanickými vlastnosťami z nich pripravených nanokompozitov.

Hlavné zameranie sa bude klásť aj na elektrickú vodivosť a štúdium elektromagnetického tienenia. Na hodnotenie účinnosti použitia MXenov v polymérnych kompozitoch sa takmer všetky skúšobné postupy porovnajú s grafénom dopovanými polymérmi.

Projekt NANO2DAY je prvým krokom k racionálnemu návrhu a systematickému skúmaniu nanokompozitov MXen/polymér pre elektroniku a pokročilé konštrukčné komponenty a pre aplikácie v leteckom priemysle. Celkovým cieľom projektu je poskytnúť nové materiály a technológie s vyššou výkonnosťou, efektívnosťou, kvalitou a úsporami nákladov v rôznych aplikáciách, ako sú solárne články, batérie, ochrana proti elektromagentickému žiareniu, a pod.

Mária Omastová, Ústav polymérov SAV

 

 

 

 

Príloha

Foto z Kik-off meetingu projektových partnerov na Univerzite v Rige.
Príloha

Asset 8@10x.png