Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vybraní študenti z letnej školy sa prišli pozrieť na skutočnú prácu vedcov.

Mladí chemici na exkurzii v ústavoch SAV

5. 3. 2018 | zhliadnuté 1442-krát

V júli minulého roku sa v Banskej Štiavnici uskutočnila prvá Letná škola mladých chemikov, ktorej sa zúčastnili najlepší riešitelia Chemickej olympiády v kategórii D. Cieľom bola popularizácia nielen vedy vo všeobecnosti, ale predovšetkým podpora nadaných žiakov a rozvoj ich talentu, a motivácia pre ďalšie pokračovanie v štúdiu. Dôležitou časťou bolo tiež oboznámenie účastníkov s niektorými základnými praktickými technikami laboratórnej práce.

Uplynulý víkend 2. až 4. marca 2018 sa desať z týchto mladých študentov z celého Slovenska prišlo bližšie pozrieť na skutočnú prácu vedcov v ústavoch Slovenskej akadémie vied. Nadviazali tým na svoje skúsenosti z Letnej školy. Čakali ich netradičné experimenty na Ústave anorganickej chémie SAV, kde získali poznatky o príprave keramických kompozitov a ich následnom využití.

Nové skúsenosti s mikroštruktúrnou analýzou rozličných materiálov si zase osvojili na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV. Študenti mali možnosť pozrieť sa zblízka na celý proces od samotnej prípravy vzorky až po možnosti charakterizácie pomocou svetelnej a elektrónovej mikroskopie.

Študenti boli exkurziou nadšení a ich záujem o dané oblasti výskumu potvrdilo aj množstvo zvedavých otázok na pracovníkov ústavu.

Cieľom exkurzie bolo ukázať žiakom, že v súčasnosti je pre ich budúce pôsobenie nevyhnutné prepojiť vedomosti z rôznych vedných oblastí a tiež, že veda a technika kráčajú ruka v ruke. 

Veronika Trembošová, ÚMMS SAV

Foto: autorka