Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Jána Madarása vymenovali za riaditeľa Ústavu vied o Zemi SAV

3. 3. 2018 | zhliadnuté 834-krát

Predsedníctvo SAV s účinnosťou od 1. marca 2018 vymenovalo do funkcie riaditeľa Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied RNDr. Jána Madarása, PhD.

Zo životopisu Jána Madarása:

Po absolvovaní Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor geochémia, základná a ložisková geológia (1990) začal pracovať v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave (1990 – 2006; 2008 – 2014), kde bol v rokoch 2008 až 2010 námestníkom riaditeľa pre vedu a výskum. V rokoch 2006 až 2011 pracoval v Geofyzikálnom ústave SAV na oddelení seizmológie, od roku 2013 pracuje v Geologickom ústave SAV (od 1. júla 2015 Ústav vied o Zemi SAV).

Vo výskumnej oblasti sa sústreďuje na regionálnu geológiu, geologické mapy, kryštalinikum, štruktúrnu geológiu a tektoniku a neotektoniku.

Absolvoval študijné pobyty v Nemecku (Univerzita Tübingen), Rusku (Kolský vedecký inštitút, Kola, Apatity), vo Veľkej Británii (Imperial College, Londýn), Francúzsku (BRGM Orleans) a v Česku (Karlova univerzita, Praha v roku 1994 a Geofyzikálny ústav AV ČR v roku 2007).

RNDr. Jána Madrása vymenovalo Predsedníctvo SAV do funkcie riaditeľa ústavu vied o Zemi na základe výberového konania.(an)

Foto: Vladimír Šimíček